• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Reklama

Reklama

Najpopularniejsze artykuły

 • Motywy literackie w "Quo vadis"

  Motyw miłości - Henryk Sienkiewicz przedstawił w powieści dzieje miłości Winicjusza i Ligii. Młodzieniec zapałał uczuciem do dziewczyny od pierwszego wejrzenia i postanowił ją zdobyć. Droga do szczęścia tych dwojga była pełna różnorodnych przeszkód. Wynikały one przede wszystkim z różnic światopoglądowych. Marek Winicjusz początkowo był zauroczony Ligią, pożądał jej. Kiedy poznał bliżej ukochaną oraz religię chrześcijańską Czytaj więcej

 • Motyw bezdomności - w społeczności lipieckiej żyją ludzie, którzy nigdy nie posiadali własnego domu rodzinnego. Reprezentują oni najuboższą grupę społeczną, nie mają prawa podejmowania ważnych decyzji. Tułają się od domu do domu, aby zdobyć jakiekolwiek środki do życia (przykładem może być Jagustynka wypędzona z domu przez własne dzieci). Obok bezdomności przymusowej mamy w powieści do czynienia z bezdomnością z wyboru. Stara Agata zawsze na zimę dobrowolnie opuszcza wieś i przenosi się Czytaj więcej

 • Motyw zbrodni - w powieści Dostojewskiego mamy do czynienia z anatomią zbrodni. Jest ona czynnikiem degradującym człowieka. Motyw ten występuje w wielu innych pozycjach literackich. Warto tu wymienić: "Biblię", "Mitologię", "Hamleta", "Makbeta", "Romeo i Julię" Williama Szekspira, "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, "Granicę" Zofii Nałkowskiej. Motyw samobójstwa - Arkadiusz Swidrygajłow reprezentuje postawę nihilisty, poczucie klęski doprowadza go do popełnienia samobójstwa. Motyw Czytaj więcej

 • Bajka miała spełniać dwa zadania: bawić i uczyć. Twórcy prześcigali się w pomysłach na to, jak osiągnąć ten cel i być naprawdę skutecznym. Jednym z rozwiązań było stworzenie bajki epigramatycznej. Czytaj więcej

 • Król Lear Szekspira jest oparty na legendzie o Llyrze, mitycznym królu Brytanii, który mając trzy córki podejmuje szczególną decyzję co do tego, jak podzielić między nie posiadany majątek. Sposób, który wybiera oraz decyzja, jaką podejmuje, są dowodem, że sędziwość i mądrość niekoniecznie idą w parze. Czytaj więcej

 • Topos deus artifex narodził się w epoce, która rozpoczęła odnowę w skostniałym życiu religijnym. Odrodzenie, czyli renesans, dotyczyło bowiem również spraw wiary, która pokornym średniowiecznym wyznawcom, była dana jak dogmat. Ludzie renesansu wierzyli, że można Boga odkrywać bardziej osobiście i czuć dzięki temu więź z Nim silniej niż wtedy, gdy płynie ona tylko z narzuconej prawdy wiary. Czytaj więcej

 • Co to są homonimy Homonimy to wyrazy o takiej samej formie językowej (brzmieniu lub formie graficznej), ale o odmiennym znaczeniu. Homonimy to pojedyncze słowa, ale także związki wyrazowe, które mimo identycznej postaci, nie mają wspólnego znaczenia ani pochodzenia.   Homonimy są wyrazami, między którymi zachodzi relacja homonimii, czyli wieloznaczności. W przeciwieństwie do polisemii jest to jednak wieloznaczność przypadkowa, nieuzasadniona znaczeniowo. Czytaj więcej

 • Poezja tyrtejska - cechy poezji tyrtejskiej i przykłady. Czytaj więcej

 • Autocharakterystyka - co to jest Autocharakterystyka to forma wypowiedzi polegająca na opisaniu samego siebie. Innymi słowy autocharakterystyka to przedstawienie w formie pisemnej własnej osoby, zaprezentowanie swoich cech wewnętrznych i zewnętrznych. Jak napisać autocharakterystykę Podczas pisania autocharakterystyki należy kierować się takimi samymi zasadami jak przy tworzeniu charakterystyki, np. bohatera literackiego czy Czytaj więcej

 • Co to jest neologizm? Neologizm to nowe słowo w języku. Neologizmy to nowopowstałe wyrazy wzbogacające zasób słownictwa danego języka. Istnieją różne przyczyny pojawiania się neologizmów w języku.  Neologizmy powstają w celu nazwania rzeczy, zjawiska, czynności, które wcześniej nie istniały, a teraz trzeba je określać w jakiś sposób. Neologizmy mają też za zadanie zastąpić wyrazy zapożyczone z języków obcych, gdyż zbyt duża liczba zapożyczeń negatywnie wpływa Czytaj więcej