• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Reklama

Reklama

Najpopularniejsze artykuły

 • Król Lear Szekspira jest oparty na legendzie o Llyrze, mitycznym królu Brytanii, który mając trzy córki podejmuje szczególną decyzję co do tego, jak podzielić między nie posiadany majątek. Sposób, który wybiera oraz decyzja, jaką podejmuje, są dowodem, że sędziwość i mądrość niekoniecznie idą w parze. Czytaj więcej

 • Julian Tuwim był zaangażowany w sytuację prostych ludzi, których los nie był mu obojętny, z racji własnego pochodzenia. Ale "Do prostego człowieka" to wiersz nie tylko o tematyce społecznej, ale i o wymowie pacyfistycznej. Czytaj więcej

 • Termin horacjanizm pochodzi od imienia najsłynniejszego rzymskiego poety antycznego, Horacego (Quintus Horatius Flaccus), żyjącego w I w. p.n.e. Termin horacjanizm można rozumieć dwojako - jako postawę życiową wyrażaną w dziełach Horacego oraz jako swoisty nurt w literaturze. Horacjanizm jako postawa filozoficzna Horacjanizm łączył w sobie założenia dwóch starożytnych filozofii - stoicyzmu i epikureizmu. Kluczowe dla horacjanizmu jest pojęcie "złotego środka" Czytaj więcej

 • Motyw zbrodni - w powieści Dostojewskiego mamy do czynienia z anatomią zbrodni. Jest ona czynnikiem degradującym człowieka. Motyw ten występuje w wielu innych pozycjach literackich. Warto tu wymienić: "Biblię", "Mitologię", "Hamleta", "Makbeta", "Romeo i Julię" Williama Szekspira, "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, "Granicę" Zofii Nałkowskiej. Motyw samobójstwa - Arkadiusz Swidrygajłow reprezentuje postawę nihilisty, poczucie klęski doprowadza go do popełnienia samobójstwa. Motyw Czytaj więcej

 • Słowo epos nasuwa skojarzenie albo z czasami starożytnymi, albo z polską epopeją narodową i wszystkimi cechami, które łączyły dzieło romantyczne z tymi, które tworzył Homer. A przecież po Homerze również średniowiecze zapragnęło mieć wielkie dzieła epickie. Stąd narodziny eposu rycerskiego. Czytaj więcej

 • Satyra "Pijaństwo" - treść Satyra "Pijaństwo" przedstawia spotkanie dwóch znajomych szlachciców . Jeden z nich skarży się na złe samopoczucie i dolegliwości, które są skutkiem suto zakrapianego alkoholem  ucztowania. Opowiada o hucznie obchodzonych imieninach żony i dolegliwościach następnego dnia, które łagodził "hanyżkiem" z apteczki. Nieszczęsny bohater satyry "Pijaństwo" relacjonuje, że tego dnia goście pojawili się ponownie, co było okazją do opróżnien Czytaj więcej

 • Dusiołek Bolesława Leśmiana na pierwszy rzut oka robi wrażenie dość infantylnej przypowiastki. A jednak Dusiołka interpretuje się w kategoriach filozoficznych, a jego formę ocenia jako świetne nawiązanie do liryki ludowej. Czytaj więcej

 • Poezja tyrtejska - cechy poezji tyrtejskiej i przykłady. Czytaj więcej

 • Ikarowy lot - znaczenie "Ikarowy lot" - związek frazeologiczny oznaczający podejmowanie się realizacji odważnych zamierzeń bez zastanowienia się nad możliwościami powodzenia i ewentualnymi trudnościami lub konsekwencjami, często kończące się niepowodzeniem. "Ikarowy lot" to bezrefleksyjne dążenie do spełnienia marzeń, oparte jedynie na silnym pragnieniu, a nie na rozumowej analizie. Źródłem związku frazeologicznego "Ikarowy lot" jest grecki mit o Dedalu i Ikar Czytaj więcej

 • "Nic co ludzkie nie jest mi obce" - wyjaśnienie znaczenia sentencji, która stała się mottem renesansu. Czytaj więcej