Historia Polski

 • Bataliony Chłopskie

  Bataliony Chłopskie to organizacja zbrojna związana z ruchem ludowym, działająca w konspiracji w czasie II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa, a także w Wielkopolsce. Czytaj więcej

 • ​Konstytucja kwietniowa - geneza, postanowienia

  Konstytucja kwietniowa - geneza Prace nad nową konstytucją rozpoczęły się w 1928 r. Założenia opracowane przez Stanisława Cara stały się w 1933 r. podstawą prac legislacyjnych. Tezy konstytucyjne budziły sprzeciw opozycji, co spowodowało przyjęcie projektu konstytucji przez sejm bez ich udziału od razu w drugim i trzecim czytaniu.  Takie działanie było niekonstytucyjne, przez co opozycja odmawiała uznania jej obowiązywania. Konstytucja kwietniowa została podpi Czytaj więcej

 • ​Hugo Kołłątaj - życie i działalność

  ​Hugo Kołłątaj był jednym z przedstawicieli polskiego Oświecenia. Był księdzem, zajmował się polityką i filozofią. Brał udział w pracach Komisji Edukacji Narodowej i Towarzystwa Ksiąg Elementarnych. Był jednym z autorów Konstytucji 3 maja. Czytaj więcej

 • Dymitriady

  ​Dymitriady to wyprawy szlachty polskiej do Rosji w XVI w. mające na celu zdobycie i zwiększenie tam wpływów. Nazwa "dymitriady" pochodzi od imienia Dymitra Samozwańca, domniemanego syna Iwana Groźnego, którego szlachta polska usiłowała wprowadzić na tron moskiewski. Czytaj więcej

 • ​Czasy stanisławowskie w Polsce

  ​Czasy stanisławowskie to pojęcie odnoszące się do panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego - ostatniego króla Polski. Okres ten jest związany z licznymi reformami: ustrojowymi, społecznymi, oświatowymi i kulturalnymi. Z drugiej strony to czasy, w których doszło do rozbioru Polski. Czytaj więcej

 • ​Błękitna Armia

  ​Błękitna Armia (Armia Polska we Francji, Armia Hallera) to polska armia składająca się z ochotników, która powstała podczas I wojny światowej we Francji. Nazwa armii pochodzi od koloru mundurów żołnierzy. Czytaj więcej

 • Bitwa pod Płowcami - data, przyczyny, przebieg

  Bitwa pod Płowcami odbyła się 27 września 1331 r. Walka została stoczona pomiędzy wojskami Władysława Łokietka a oddziałami zakonu krzyżackiego kierowanymi przez komtura krajowego chełmińskiego Otto von Lauterberga, marszałka zakonu Dietricha von Altenburga, wielkiego komtura Otto von Bonsdorfa. Czytaj więcej

 • Bitwa pod Maciejowicami - przyczyny, przebieg

  Bitwa pod Maciejowicami miała miejsce 10 października 1794 r. Została stoczona pomiędzy wojskami polskimi pod dowództwem gen. Tadeusza Kościuszki a wojskami rosyjskimi, którymi dowodzili gen. Fiodor Denisow i gen. Iwan Fersen. Czytaj więcej

 • ​Bitwa pod Cedynią - geneza i przebieg

  ​Bitwa pod Cedynią miała miejsce 24 czerwca 972 r. Została stoczona pomiędzy wojskami Mieszka I - księcia Polan a Hodona - margrabiego marchii łużyckiej. Czytaj więcej

 • Kim byli arianie?

  ​Arianie (inaczej bracia polscy, socynianie, antytrynitarze) to reprezentanci odłamu kalwinizmu na ziemiach polskich. Arianie występowali w Polsce w XVI i XVII wieku. Pod koniec istnienia byli prześladowani przez Kościół i władzę, a finalnie zostali wypędzeni z kraju. Czytaj więcej