​BBWR - geneza i działalność

BBWR, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego to organizacja polityczna, która powstała w 1927 r. z inicjatywy Walerego Sławka.

BBWR - powstanie

W 1926 r. Józef Piłsudski dokonał przewrotu majowego. W celu umocnienia posiadanej władzy zdecydował się na powołanie organizacji, która miała uzyskać większość w parlamencie i doprowadzić do zmiany konstytucji. Piłsudczycy wyraźnie odcinali się tutaj od partyjności, nie nazywali swojej organizacji polityczną. 

Skupiali wokół siebie różne ugrupowania, wyraźnie odcinając się od endecji. Grupą docelową mieli być konserwatyści, właściciele ziemscy, przemysłowcy. Wydźwięk programu politycznego miał zdecydowanie charakter sanacyjny.

Reklama

Odezwa programowa została ogłoszona 19 stycznia 1928 r. Program polityczny BBWR opierał się na zasadach solidaryzmu społecznego. Piłsudczycy głosili konieczność ukrócenia "partyjniactwa" i zmianę konstytucji. W organizacji obowiązywał kult wodza.

BBWR - wydarzenia polityczne

W wyborach parlamentarnych w 1928 r. BBWR uzyskał 130 mandatów w Sejmie i 46 w Senacie, nie zdobywając większości. W związku z narastającymi nastrojami antyrządowymi i opozycyjnymi w 1930 r. powołano rząd Józefa Piłsudskiego, a po zamieszkach w Krakowie w sierpniu 1930 r. parlament rozwiązano.

Podczas wyborów w 1930 r. BBWR uzyskał większość, otrzymując 249 mandatów w Sejmie i 75 w Senacie. Powołany został rząd Walerego Sławka, a pól roku później - rząd Aleksandra Prystora. W związku z kryzysem gospodarczym rząd ten skupił się na ograniczeniu jego wpływów na gospodarkę kraju. 

Wprowadzono program robót publicznych, przejęto udziały w niektórych przedsiębiorstwach prywatnych. W 1933 r. wydano ustawę "scaleniową" ograniczającą prawa i świadczenia pracownicze. Dokonano reformy szkolnictwa.

Walka z opozycją polegała na jej stopniowej delegalizacji w majestacie prawa. Na mocy ustaw o zgromadzeniach, stowarzyszeniach oraz samorządowej ograniczono możliwość działania opozycji. W 1933 r. zdelegalizowano endecki Obóz Wielkiej Polski, represjonowano członków Komunistycznej Partii Polski.

W 1933 r. powołano nowego premiera Janusza Jędrzejewicza. Rok później uchwalono nową konstytucję, w której silnie wzmocniono władze wykonawczą.

12 maja 1935 r. zmarł Józef Piłsudski. Wraz z jego śmiercią rozpadł się BBWR.

Artykuł pochodzi z kategorii: Historia Polski

Więcej na temat:

Zobacz również

  • ​Linia Curzona to określenie linii demarkacyjnej wojsk polskich i bolszewickich zaproponowanej w 1920 r. przez George’a Curzona. więcej