​Hołd lenny

​Hołd lenny to uroczystość związana z zawarciem kontraktu lennego.

Hołd lenny miał na celu utrwalenie w pamięci uczestników ceremonii tego wydarzenia. Miało to na celu zapewnienie świadków, którzy mogliby świadczyć w przyszłości o istnieniu stosunku lennego pomiędzy wasalem a seniorem.

Uroczystość zawarcia kontraktu lennego - przebieg

Ceremonia zawarcia kontraktu lennego składała się z hołdu lennego i inwestytury. Złożenie hołdu przez wasala polegało na uklęknięciu przed seniorem z odkrytą głową, trzymając ręce w jego dłoniach. W tym czasie wasal składał przysięgę wierności zobowiązując się m.in. do pomocy zbrojnej oraz udzielenia rady (zazwyczaj udziału w sądzie), a także świadczeń finansowych na rzecz seniora. 

Reklama

Jednocześnie senior dokonywała aktu inwestytury w lenno, czyli powierzenia lenna wasalowi. Zazwyczaj polegało to na przekazaniu wasalowi przedmiotu, który mógłby symbolizować lenno. Na zakończenie ceremonii wasal i senior składali pocałunek.

Hołd lenny - przykłady

Wśród najbardziej znanych hołdów lennych należy wymienić hołd pruski, który odbył się on 10 kwietnia 1525 r. w Krakowie. Dwa dni wcześniej, na mocy traktatu pomiędzy Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem Prusy Zakonne zostały przekształcone, jako lenno Polski, w Księstwo Pruskie. Prawo dziedziczenia Księstwa Pruskiego uzyskali męscy potomkowie Albrechta Hohenzollerna.

Ceremonia złożenia hołdu lennego odbyła się na rynku w Krakowie. Symbolem lenna przekazanym w akcie inwestytury był proporzec z herbem Prus Książęcych. 

Artykuł pochodzi z kategorii: Historia Polski

Zobacz również

  • Konstytucja Nihil novi została uchwalona na sejmie w Radomiu w 1505 r. Jej przyjęcie uznawane jest za początek okresu demokracji szlacheckiej w Polsce. więcej