Mikołaj Kopernik i jego teoria

Mikołaj Kopernik był autorem dzieła "De revolutionibus orbium coelestium" ("O obrotach ciał niebieskich"), które zostało ogłoszone w Norymberdze w 1543 r. Jego interpretacja heliocentrycznej teorii świata doprowadziła do tzw. "przewrotu kopernikańskiego".

Zdjęcie

Pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie /123/RF PICSEL
Pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie
/123/RF PICSEL


Mikołaj Kopernik - życiorys

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu w rodzinie kupieckiej.

Reklama

Studiował w Krakowie na Akademii Krakowskiej, a następnie we Włoszech (Bolonia, Padwa). Na Uniwersytecie w Ferrarze uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w 1503 r. W 1497 r. został kanonikiem warmińskim, w 1503 r. scholastykiem wrocławskim, a od 1510 r. pełnił funkcję kanclerza kapituły warmińskiej. Po wielu latach na stałe we Fromborku, gdzie oddał się pracy naukowej, przede wszystkim badaniu ciał  niebieskich.

Jego teoria została opublikowana już podczas ciężkiej choroby - w grudniu 1542 r. dostał wylewu, co doprowadziło do jego śmierci 24 maja 1543 r.

Mikołaj Kopernik był człowiekiem renesansu: poza astronomią zajmował się także prawem, matematyką, ekonomią, astrologią, był lekarzem oraz tłumaczem.

Teoria heliocentryczna

Heliocentryczny model Układu Słonecznego przedstawiony przez Mikołaja Kopernika opiera się na założeniu, że Słonce znajduje się w centrum, a Ziemia, wraz z innymi planetami okrąża Słońce po orbicie. Idea ta została opublikowana w 1543 r. w dziele "O obrotach ciał niebieskich". Nie zyskała przychylności ówczesnego Kościoła, a w roku 1616 znalazła się w indeksie ksiąg zakazanych.

Teoria Mikołaja Kopernika stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych.

Mikołaj Kopernik przyczynił się do rozwoju innych nauk. W dziele Kopernika zawarł także twierdzenie geometryczne, zwane później twierdzeniem Kopernika. W zakresie ekonomii był autorem teorii Kopernika - Greshama mówiącej o tym, że gorszy pieniądz wypiera lepszy.Artykuł pochodzi z kategorii: Historia Polski

Zobacz również

  • ​Jerzy Pilch - biografia i twórczość

    Jerzy Pilch urodził się 10 sierpnia 1952 w Wiśle, w rodzinie protestanckiej, zatem uznawany jest za członka kościoła ewangelicko-augsburskiego, choć sam już od dawna zdeklarował brak wiary. Po... więcej