Panowanie Mieszka I

Mieszko I to władca Polski, który zjednoczył plemiona polskie. W roku 966 przyjął chrzest i rozpoczął chrystianizację kraju.

Zdjęcie

Mieszko I /
Mieszko I
/

Mieszko I a początki państwa polskiego

Do plemion polskich zalicza się Polan, Kujawian, pięć plemion śląskich, Wiślan, Mazowszan oraz Pomorzan. Mieszko I wywodzący się z polańskiej dynastii Piastów dokonał zjednoczenia tych plemion w X wieku.

Aby zapobiec ekspansji Luciców, w roku 965 poślubił czeską księżniczkę Dobrawę, dzięki czemu zyskał sojuszników w walce z nimi. Zwycięstwo nad Lucicami spowodowało konflikt z margrabiami saskimi, którzy, zaniepokojeni ekspansją Mieszka I, usiłowali zmusić go do wycofania z zajętych ziem.

Reklama

Mieszko I opanował również ujście Odry ze Szczecinem i Wolinem, jednocześnie odnosząc bardzo ważne zwycięstwo nad Niemcami w bitwie pod Cedynią w 972 r.

Krótkotrwały sojusz z Czechami zakończył się wojną w 990 r., której zwycięzcą okazał się Mieszko I, zajmując Śląsk.

Mieszko I przyjmuje chrzest

W roku 966 Mieszko I przyjął chrzest w obrządku łacińskim. Chrzest przyjął z Czech, jednocześnie poślubiając Dobrawę, córkę króla czeskiego Bolesława Srogiego. Tym samym Polska znalazła się w kręgu państw wasalnych Cesarstwa Rzymsko - Niemieckiego.

Mieszko I a Dagome iudex

Mieszko I niedługo przed śmiercią wystawił dokument Dagome iudex. Oddawał w nim swe państwo pod patronat papieski. Z dokumentu wynika, jakie ziemie opanował Mieszko I: na północy granicę państwa stanowiło Morze Bałtyckie, z Prusami Polska graniczyła na północnym - wchodzie, z Rusią na wschodzie, zaś na południowym - zachodzie granica przebiegała między ziemiami śląskimi a plemionami serbo-łużyckimi. Państwo Mieszka I było jednym z najpotężniejszych i najbardziej rozległych państw słowiańskich.

Bilans panowania Mieszka I

Mieszko I jako pierwszy historyczny władca Polan zjednoczył plemiona polskie, co doprowadziło do powstania państwa polskiego. W momencie jego śmierci było to państwo silne, liczące się na arenie międzynarodowej.

Z kolei przyjęcie chrztu sprawiło, że Polska stała się jednym z państw chrześcijańskiej Europy zachodniej. Zaważyło to na dalszych losach, historii i kulturze kraju. Z całą pewnością chrzest Polski był najważniejszym wydarzeniem w jej historii.


Artykuł pochodzi z kategorii: Historia Polski

Zobacz również

  • ​Bitwa pod Beresteczkiem trwała od 28 do 30 czerwca 1651 r. W bitwie zmierzyły się wojska polskie pod wodzą Jana Kazimierza z wojskami tatarsko-kozackimi dowodzonymi przez Bohdana Chmielnickiego... więcej