​Bitwa pod Termopilami - data, przyczyny, znaczenie

​Bitwa pod Termopilami została stoczona pomiędzy wojskami greckimi a perskimi w 480 r. p.n.e.

Bitwa pod Termopilami - geneza

Persowie przez wiele lat zamierzali podbić Grecję. W 490 r. p.n.e. miała miejsce I wojna perska, która zakończyła się niepowodzeniem Persów pod Maratonem. Przystępując do kolejnej wojny Persowie chcieli wziąć odwet za klęskę pod Maratonem i pomoc Aten powstańcom jońskim. Najistotniejsze były jednak ambicje terytorialne władcy perskiego - Kserksesa.

Związek Panhelleński, jaki powstał pod przywództwem Sparty, miał na celu obronę przed spodziewanym atakiem Persów. Nie opracowanego jednak żadnego planu obrony, a wzajemne animozje państw doprowadziły do tego, że były one nieprzygotowane wobec zbliżającego się zagrożenia.

Reklama

W 480 r. p.n.e. Persowie wyruszyli pod wodzą Kserksesa w kierunku Grecji.

Bitwa pod Termopilami - przebieg

Bitwa miała miejsce w okolicach Termopil. Przywódcą greckim był Leonidas. Górzysty teren zdawał się być idealny do obrony. Jedynym zagrożeniem była ścieżka, przez którą można było dostać się na tyły wojsk greckich. Leonidas wysłał tam oddział Fokijczyków, którzy mieli jej strzec.

Atak frontalny Persów nie przyniósł oczekiwanego zwycięstwa. Podczas dwudniowej walki odnieśli oni duże straty. Dzięki zdradzie Greka z Trachis - Efialtesa, Persowie dowiedzieli się o istnieniu ścieżki umożliwiającej otoczenie wroga. 

Przedostali się oni na tyły wojsk Leonidasa, wcześniej pokonując w walce hoplitów zabezpieczających przejście. W tej sytuacji Leonidas odesłał wojska greckie, a sam wraz ze Spartanami stoczył nierówną walkę. Otoczony z obu stron nie miał szans na zwycięstwo.

Straty Greków w bitwie wyniosły o. 4000 osób, jednak połowę z nich stanowili heloci.

Bitwa pod Termopilami - znaczenie

Bitwa pod Termopilami nie miała większego znaczenia dla przebiegu II wojny perskiej, jednak, ze względu na ogromne poświęcenie Spartan, stała się symbolem odwagi i poświęcenia.

 

Artykuł pochodzi z kategorii: Historia świata

Zobacz również

  • ​Kongres wiedeński - kongres pokojowy, jaki został zwołany do Wiednia po klęsce Napoleona i podpisaniu pokoju w Paryżu 30 maja 1814 r. w celu przywrócenia ładu na kontynencie i cofnięcia zmian... więcej