Czarny czwartek na giedzie w Nowym Jorku - geneza, przebieg zdarzeń

Czarny czwartek to dzień, w którym na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych nastąpił gwałtowny spadek wartości akcji. Miał on miał miejsce 24 października 1929 r.

Zdjęcie

Czarny czwartek na giełdzie w Nowym Jorku /AFP
Czarny czwartek na giełdzie w Nowym Jorku
/AFP

Czarny czwartek - geneza kryzysu

Po I wojnie światowej kraje europejskie powoli odbudowywały swoje gospodarki. Pomiędzy państwami kolonialnymi toczyła się wojna celna, która miała istotny wpływ na handel światowy. 

Na nowojorskiej giełdzie kwitła spekulacja, a banki udzielały kredytów pod zastaw akcji niemających pokrycia. W wielu krajach występowała realna nadprodukcja dóbr, a  brak rezerw złota spowodował spadek wartości dolara.

Reklama

Czarny czwartek - przebieg zdarzeń

24 października 1929 r. na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych rozpoczęto masową sprzedaż akcji. Ich ceny gwałtownie spadały w dół, co spowodowało jeszcze większą sprzedaż. Wartość akcji praktycznie spadła do zera. Wiele osób i firm zbankrutowało. Rozpoczął się pierwszy etap Wielkiego Kryzysu.

Czarny czwartek - konsekwencje

Rosnące zadłużenie, jako skutek czarnego czwartku, doprowadziło do masowych bankructw. Wielki Kryzys, jaki rozpoczął się w 1929 r., był największym kryzysem gospodarczym XX wieku i objął niemal wszystkie kraje na świecie. Na skutek kryzysu w wielu krajach dokonały się znaczące zmiany polityczne, a do władzy doszli zwolennicy programów radykalnych.

Po wydarzeniach czarnego czwartku wprowadzono istotne zmiany na giełdach. Firmy wprowadzające swoje akcje na giełdę zobowiązane są okresowo przedstawiać sprawozdawczość finansową, a banki podlegają kontroli nadzoru bankowego.


Artykuł pochodzi z kategorii: Historia świata

Zobacz również

  • ​Carlo Collodi - biografia i twórczość

    Ojciec znanego wszystkim na świecie drewnianego pajacyka, który bardzo pragnął być prawdziwym chłopcem, swój pseudonim artystyczny zapożyczył od rodzinnego miasta swej matki urodzonej w Toskanii. więcej