Grzegorz VII - życie i działalność

Grzegorz VII był papieżem w latach 1073-1085, a po śmierci został ogłoszony Świętym.

Grzegorz VII urodził się ok. 1020 r. w Sovanie.

Został wybrany papieżem w 1073 r. po śmierci Aleksandra II. Na okres jego pontyfikatu przypada tzw. "spór o inwestyturę", do jakiego doszło pomiędzy papieżem a cesarzem niemieckim.

Reklama

Grzegorz VII był zwolennikiem reformy Kościoła. Za jego czasów wydano "Dictatus Papae" - program reformy Kościoła oraz zasady uniwersalizmu papieskiego. Potępiał symonię i małżeństwo duchownych (dwukrotnie na synodach w 1074 oraz 1075 r.). Pozbawił godności biskupów przyjmujących łapówki w zamian za tolerowanie łamania celibatu.

Do najistotniejszych wydarzeń pontyfikatu Grzegorza VII należy jednak spór o inwestyturę. Rozgrywał się on miedzy Grzegorzem VII a Henrykiem IV i dotyczył mianowania biskupów. Zatarg ten był faktycznie walką o dominację w ówczesnym świecie chrześcijańskim. 

Na synodzie w 1075 r. papież potwierdził zwierzchnią władzę papieża wyrażającą się m.in. w możliwości intronizowania i detronizowania władców świeckich, wyjmowania spod posłuszeństw władców postępujących niegodziwie, dzierżenia przez papieża insygniów cesarskich. 

Stało się to zarzewiem konfliktu z Henrykiem IV. Walka rozpoczęła się sporem o zasady wyboru na arcybiskupstwo w Mediolanie. Król niemiecki ogłosił detronizację papieża, na co ten zareagował ekskomuniką. Doszło do starć zbrojnych. Wobec braku poparcia feudałów niemieckich, Henryk I zmuszony był udać się do Canossy, gdzie, ubrany w wór pokutny, prosił o darowanie win. 

Po uzyskaniu odpuszczenia, ponownie rozpoczął konflikt, wybierając antypapieża Klemensa III i uderzając na Rzym. W 1084 r. Henryk IV zdobył Rzym. Doszło do koronacji Henryka IV na cesarza. Został on co prawda odparty przez Normanów, jednak Grzegorz VII opuścił miasto i udał się do Salerno. Zmarł w 1085 r.

Kanonizacja Grzegorza VII nastąpiła w 1606 r.


Artykuł pochodzi z kategorii: Historia świata

Zobacz również