​Konferencja w Jałcie

​Konferencja w Jałcie trwała od 4 do 11 lutego 1945 r. Była kolejnym spotkaniem tzw. Wielkiej Trójki: Józefa Stalina-przywódcy ZSRR, Winstona Churchilla - premiera Wielkiej Brytanii oraz Franklina Delano Roosevelta-prezydenta USA, które miało na celu ustalenie kształtu Europy po wojnie.

Na konferencji w Jałcie ustalono, że Niemcy zostaną podzielone na cztery strefy okupacyjne, które będą zajmowane przez Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, ZSRR oraz Francję. 

Nad okupowanymi ternami kontrolę sprawować miał Sojusznicza Rada Kontroli. Niemcy zostały obciążone reparacjami wojennymi, tj. rekompensat finansowych za szkody wywołane w wyniku działań wojennych. Podjęto również decyzje w takich kwestiach, jak zniszczenie niemieckiego sprzętu wojskowego, osądzenia zbrodniarzy wojennych czy kontroli przemysłu.

Reklama

Polska została oddana pod zwierzchnictwo ZSRR. Dokonano jej zmian administracyjnych: Kresy Wschodnie uzyskiwał Związek Radziecki, natomiast jako zadośćuczynienie Polska miała uzyskać Ziemie Lubuską, Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie, Śląsk oraz miasto Gdańsk. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej miał zostać powołany w Warszawie, aby przeprowadzić wolne i powszechne wybory, a także dokonać niezbędnych reform.

Ponadto uznano, że dotychczasowe działania NKWD na terenie Polski były zgodne z konwencją dotyczącą prowadzenia wojny na lądzie. Sojusznicy zgodzili się, aby Stalin dokonał zniszczenia polskiej partyzantki.

ZSRR zobowiązało się do podjęcia wojny z Japonią ok. dwa miesiące po zakończeniu działań wojennych w Europie. W zamian za to uzyskiwał prawo do zajęcia Wysp Kurylskich, a także wpływy w Mongolii, południowym Sachalinie oraz północnej Korei.

Artykuł pochodzi z kategorii: Historia świata

Zobacz również

  • Latyfundia to posiadłości ziemskie o znacznym obszarze. Pojęcie "latyfundia" odnosi się przede wszystkim do okresu starożytnego Rzymu i średniowiecza, ale także czasów współczesnych... więcej