Traktat z Maastricht

Traktat z Maastricht, czyli Traktat o Unii Europejskiej, został zawarty 7 lutego 1992 r. w Maastricht w Holandii pomiędzy 12 krajami członkowskimi.

Zdjęcie

Podpisanie traktatu w Maastricht /123/RF PICSEL
Podpisanie traktatu w Maastricht
/123/RF PICSEL


Traktat z Maastricht - przyjęcie

Parafowanie umowy nastąpiło 11 grudnia 1991 r, samo jej podpisanie - 7 lutego 1992 r. Ratyfikacja przez poszczególne kraje w drodze referendów nastąpiła do 1 listopada 1993 r., kiedy to Traktat z Maastricht wszedł w życie.

Reklama

Traktat z Maastricht - postanowienia

Główne postanowienia Traktatu dotyczyły polityki gospodarczej. Utworzono Unię Gospodarczą i Walutową, co znalazło potwierdzenie we wprowadzeniu wspólnej waluty euro od 1 stycznia 1999 r. Zlikwidowano granice wewnętrzne. 

W zakresie społecznym Traktat z Maastricht zapewniał wzmocnienie ochrony praw obywatelskich oraz interesów obywateli państw członkowskich. Ustanowiono obywatelstwo Unii Europejskiej. Państwa członkowskie zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki bezpieczeństwa oraz polityki zagranicznej oraz współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Traktat z Maastricht określał również warunki progowe (wskaźniki ekonomiczne), jakie muszą spełnić kandydaci na członków Unii Gospodarczej i Walutowej

Najważniejszym postanowieniem traktatu z Maastricht było ustanowienie Unii Europejskiej opierającej się na trzech filarach. Pierwszym z nich była Wspólnota Europejska oraz Europejska Wspólnota Węgla i Stali, drugim - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, trzecim - Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Traktat z Maastricht - znaczenie

Traktat z Maastricht stanowił odpowiedź na zapotrzebowanie krajów europejskich związane z zacieśnianiem stosunków gospodarczych i wewnętrznych. 

Traktat potwierdził gospodarczą, polityczną i społeczną równość państw członkowskich podkreślając jednocześnie konieczność niesienia wzajemnej pomocy. Istotne znaczenie mają również postanowienia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej.

Artykuł pochodzi z kategorii: Historia świata

Zobacz również