Literatura polska

 • ​Henryk Ibsen - biografia i twórczość

  Henryk Ibsen - biografia i twórczość słynnego norweskiego dramatopisarza. Czytaj więcej

 • Hanna Ożogowska - biografia i twórczość

  Hanna Ożogowska - biografia i twórczość jednej z najbardziej znanych autorek literatury dziecięcej. Czytaj więcej

 • Hagiografia - wyjaśnienie terminu, przykłady

  Hagiografia - definicja Hagiografia to inaczej żywotopisarstwo, czyli spisywanie dziejów osób uznanych za święte, przedstawianie ich życia i działalności ze szczególnym uwzględnieniem ich niezwykłych czynów, cudów dokonujących się za życia i po śmierci.  Hagiografia jako dział piśmiennictwa średniowiecznego odzwierciedlała zainteresowania tej epoki, skupiające się wokół Boga, spraw wiary oraz podporządkowanie życia doczesnego dążeniu do zbawienia. Czytaj więcej

 • ​Głoski nosowe - definicja i przykłady

  Głoski nosowe - wyjaśnienie terminu z dziedziny fonetyki, wymowa głosek nosowych. Czytaj więcej

 • Formizm - wyjaśnienie terminu, cechy, założenia i przedstawiciele

  Formizm - definicja Formizm to termin oznaczający jeden z awangardowych kierunków w sztuce i literaturze polskiego dwudziestolecia międzywojennego, łączący i rozwijający wybrane cechy nurtów takich jak europejski futuryzm, ekspresjonizm czy kubizm, a także sztuki prymitywnej.  Rozwój formizmu datuje się na lata 1917-1922. Pierwsi przedstawiciele formizmu, czyli  działający w Krakowie malarze i plastycy, początkowo określali się jako Ekspresjoniści Polscy. Form Czytaj więcej

 • Formant - definicja i rodzaje

  Co to jest formant Formant to morfem słowotwórczy, czyli cząstka wyrazowa, za pomocą której tworzy się wyrazy pochodne. Nowe wyrazy (czyli derywaty) powstają poprzez dodanie formantu do podstawy słowotwórczej. Formant jest więc elementem wyrazowym, którym wyraz pochodny różni się od wyrazu podstawowego. Polszczyzna jest językiem bardzo bogatym w różnego typu formanty. Rodzaje formantów Ze względu na pozycję formantu w nowo Czytaj więcej

 • ​Fonetyka - definicja, klasyfikacja głosek

  Fonetyka - definicja terminu. Czym zajmuje się fonetyka, klasyfikacja głosek. Czytaj więcej

 • Eufonia - definicja i przykłady

  Eufonia - co to jest Termin eufonia, pochodzący od greckiego słowa euphonia, czyli harmonia, dobre brzmienie oznacza taką postać brzmieniową wypowiedzi, która jest harmonijna i przyjemna dla ucha, odbierana jako estetyczna. Zjawiskiem odwrotnym do eufonii jest kakofonia. Określenie eufonia stosowane jest w nauce o literaturze i w językoznawstwie. Eufonia jako środek poetycki Eufonia zalicza się do fonetycznyc Czytaj więcej

 • Etos rycerski - definicja, cechy i zasady, przykłady w literaturze

  Etos rycerski - definicja Etos rycerski to zespół zasad i wartości, pożądanych zachowań i cech, jakimi powinien odznaczać się idealny przedstawiciel stanu rycerskiego. Etos rycerski wraz z określonymi wyznacznikami ukształtował się w średniowieczu, kiedy wyodrębniła się rycerska warstwa społeczna oraz jej kultura i obyczaje. Ideał wojownika zgodny z etosem rycerskim był jednym z głównych wzorców parenetycznych wieków średnich. Eto Czytaj więcej

 • Epitafium - definicja i cechy gatunkowe

  Co to jest epitafium Termin epitafium można rozumieć dwojako. Epitafium w węższej definicji to napis znajdujący się (wyryty) na płycie nagrobnej, mający na celu upamiętnienie zmarłej osoby, podkreślenie jej cnót, przywołanie jej zalet. Epitafium w szerszym znaczeniu to utwór liryczny nawiązujący w formie i treści do nagrobnego napisu. Epitafium zalicza się do liryki okolicznościowej, a dokładniej funeralnej. Gatunkiem pokrewnym z epitafium jest epigramat. Czytaj więcej