Krzysztof Kamil Baczyński - biografia i twórczość

​Krzysztof Kamil Baczyński, często nazywany najwybitniejszym z pokolenia Kolumbów, swym krótkim życiorysem wytyczył coś na kształt portretu zbiorowego tragicznych twórców apokalipsy spełnionej.

Zdjęcie

Pamiątkowa tablica w ścianie Pałacu Blanca w Warszawie/fot. K. Chojnacki /East News
Pamiątkowa tablica w ścianie Pałacu Blanca w Warszawie/fot. K. Chojnacki
/East News

Krzysztof Kamil Baczyński - biografia

Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 roku. Jego rodzice, inteligenci, obdarzeni byli zdolnościami humanistycznymi w stopniu ponadprzeciętnym - matka, gorliwa katoliczka, wydała kilka książek dla dzieci, a pracowała m.in. jako nauczycielka w jednym z liceów. Ojciec zaś, krytyk literacki, powieściopisarz, historyk literatury oraz piłsudczyk, prezentował szczególną postawę pisarza samotnika niedbającego o zdobycie popularności. 

Urodzony po siostrze Kamili, która zmarła i po której otrzymał drugie imię, Krzysztof od dzieciństwa chorował na astmę i odznaczał się szczególną wrażliwością. To, w połączeniu z częstą atmosferą napięć pomiędzy rodzicami, kształtowało go i wpłynęło na to, że wyróżniał się pośród kolegów. 

Reklama

Z natury był szalenie uczuciowy, nerwowy, kapryśny - opisywała go jedna z nauczycielek, zauroczona jego rysunkami tworzonymi do fantastycznych bajek. W liceum Krzysztof należał do tajnego radykalnego ugrupowania Spartakus, co miało związek z jego lewicowymi sympatiami. Przekładały się one na konkretne działania, np. wspieranie strajku nauczycielskiego czy robotniczego oraz treść pierwszego wiersza, pt. Wypadek przy pracy. Jako uczeń był klasyfikowany średnio, co uderzające - również z polskiego, za który otrzymywał oceny dostateczne.

Żołnierz, poeta, czasu kurz...

Po maturze Krzysztof Kamil Baczyński miał w planach studia na warszawskiej ASP, a być może nawet wyjazd do Paryża. Marzenia przerwały mu dwa dramatyczne wydarzenia - 27 lipca 1939 roku zmarł nagle ojciec Krzysztofa, a 1 września wybuchła wojna. 

Matka psychicznie i zdrowotnie zniosła śmierć ojca bardzo źle, wojna zatem zmusiła Krzysztofa do podjęcia starań o zagwarantowanie rodzinie kwestii bytowych. Wtedy zaczyna pisać. Dwa lata po wybuchu wojny Krzysztof poznaje Barbarę Drapczyńską, z którą studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Od tej pory w jego poezji zaczynają się pojawiać również erotyki. 

Pół roku po poznaniu się, para bierze ślub i Krzysztof wyprowadza się od matki, by zamieszkać z żoną. Barbara nie była jedyną kobietą w życiu Baczyńskiego, wcześniej pojawiały się już inne adresatki miłosnych wierszy. Poezja zawsze stanowiła pamiętnik intymnych przeżyć autora. 

Wojna zweryfikowała lewicowe poglądy poety. Obserwowanie poczynań Związku Radzieckiego oddaliło go od socjalistycznej grupy Płomienie, z którą był czas jakiś związany. 

Baczyński bardzo zabiegał o przetrwanie swojej twórczości - wielokrotnie kopiował ją, powierzał znajomym jako depozyt, starając się rozrzucać je w różnych miejscach Warszawy. Zdarza się w efekcie, że niektóre z odpisów utworów różnią się drobnymi szczegółami. Ale nie tylko poezja zaprzątała twórcę. Był on przecież też absolwentem Szkoły Podchorążych Rezerwy Agricoli. W związku z tym uczestniczył w kilku akcjach sabotażowych. 

Baczyński chciał w pełni oddać się walce, dlatego irytowały go próby chronienia go jako uzdolnionego poety. Poległ w czwartym dniu powstania, trafiony kulą niemieckiego snajpera. Jego śmierć nazwano potem efektem strzelania do wroga brylantami.

Krzysztof Kamil Baczyński - twórczość

W czasie okupacji niemieckiej Baczyński ogłosił 4 tomiki poezji: Zamknięty echem, Dwie miłości, Wiersze wybrane, Arkusz poetycki Nr 1, Śpiew z pożogi. Poza tym wiele utworów rozproszonych ukazało się w konspiracyjnej prasie. 

Poeta pisał pod pseudonimami Jan Bugaj oraz Piotr Smugosz. Już po śmierci poety, po wojnie, wydania Baczyńskiego uzupełniono o utwory wcześniej rozproszone.

Zachowało się ponad 500 wierszy poety, kilkanaście poematów i około 20 opowiadań. Najbardziej znane wiersze to "Elegia o chłopcu polskim", "Pokolenie", "Historia", "Mazowsze", "Pragnienia".  

 

Artykuł pochodzi z kategorii: Literatura polska

Zobacz również