Moralitet

Moralitet - definicja jednego z gatunków średniowiecznego dramatu, cechy moralitetu i przykłady.

Co to jest moralitet

Moralitet to gatunek dramatyczny popularny w epoce średniowiecza. Moralitet był utworem scenicznym o charakterze dydaktyczno-filozoficznym, którego celem było pouczenie. Moralitet ukształtował się około XIV wieku najprawdopodobniej jako element kazań wygłaszanych w kościołach, mający naocznie przedstawić wiernym skutki dobrych i złych uczynków.

Moralitet - cechy gatunkowe

- moralitety koncentrowały się na tematyce moralnej, wyborach między dobrem a złem, sprawach ostatecznych, takich jak śmierć, zbawienie, potępienie

Reklama

- bohater moralitetu był pozbawiony cech indywidualnych, aby każdy mógł się z nim porównać

- występowały alegoryczne postacie uosabiające pojęcia związane z moralnością: Dobro, Zło, Pycha, Cnota, Grzech itp.

- moralitet opierał się na dominującym motywie psychomachii, czyli ścieraniu się sił (duchów) dobra i zła w sporze o duszę człowieka

- moralitet nie określał gdzie i kiedy rozgrywa się jego akcja, gdyż ukazywane sytuacje miały być uniwersalne i dotyczyć każdego człowieka

Moralitet - przykłady

Moralitet jako gatunek dramatyczny cieszył się dużą popularnością w średniowiecznej Europie. Zachowane moralitety nosiły tytuły nawiązujące do uniwersalnego bohatera, np. angielski "Everyman", niemiecki "Jedermann". W Polsce nie odnaleziono żadnego tekstu średniowiecznego, będącego typowym moralitetem. 

Pewne cechy moralitetu zaznaczają się w anonimowym utworze "Skarga umierającego", będącym prawdopodobnie przekładem z języka czeskiego. Jedna z wersji zwana wrocławską ma formę tekstu scenicznego z partiami dialogowymi i didaskaliami. Najbardziej znany jest fragment pt. "Dusza z ciała wyleciała".


Artykuł pochodzi z kategorii: Literatura polska

Więcej na temat:

Zobacz również

  • Co to jest periodyzacja Periodyzacja to podział dziejów na mniejsze jednostki czasowe, takie jak epoki, okresy, przy czym jest to podział umowny, symboliczny. Termin periodyzacja najczęściej... więcej