Neologizmy - definicja i przykłady

Co to jest neologizm?

Neologizm to nowe słowo w języku. Neologizmy to nowopowstałe wyrazy wzbogacające zasób słownictwa danego języka. Istnieją różne przyczyny pojawiania się neologizmów w języku. 

Neologizmy powstają w celu nazwania rzeczy, zjawiska, czynności, które wcześniej nie istniały, a teraz trzeba je określać w jakiś sposób. Neologizmy mają też za zadanie zastąpić wyrazy zapożyczone z języków obcych, gdyż zbyt duża liczba zapożyczeń negatywnie wpływa na komunikatywność języka.

Reklama

Neologizmy są też tworzone przez twórców literackich w celach artystycznych i ekspresywnych. Neologizmy wykorzystywane w utworach literackich zalicza się do leksykalnych środków stylistycznych.

Rodzaje neologizmów

Neologizmy można podzielić ze względu na funkcję i sposób utworzenia:

- neologizmy słowotwórcze - takie neologizmy powstają na bazie wyrazów już funkcjonujących w języku przy użyciu odpowiednich formantów (przedrostków, przyrostków lub wrostków); przykłady neologizmów słowotwórczych: wielobranżowy, klimatyzator, sokowirówka

- neologizmy znaczeniowe, czyli neosemantyzmy - neologizmy powstałe w wyniku uzyskania nowego znaczenia przez wyrazy istniejące bez zmian w ich budowie. Neologizmy znaczeniowe powstają często spontanicznie, mają mieć charakter tymczasowy, ale zwykle na stałe pozostają w języku. Przykłady neologizmów znaczeniowych: komórka, zatoka (jako przystanek autobusowy), małpa

- neologizmy frazeologiczne - neologizmy powstające poprzez utrwalenie nowych zestawień istniejących słów, nowe związki frazeologiczne, np. pirat drogowy, surfować w sieci

- zapożyczenia - neologizmy będące efektem zaczerpnięcia słów z języków obcych, utrwalające się w języku w całości lub częściowo spolszczone, np. CV, hipermarket, komputer.


Artykuł pochodzi z kategorii: Literatura polska

Zobacz również

  • Satyra "Pijaństwo" - treść Satyra "Pijaństwo" przedstawia spotkanie dwóch znajomych szlachciców . Jeden z nich skarży się na złe samopoczucie i dolegliwości, które są skutkiem... więcej