​Styl potoczny

Styl potoczny - definicja, charakterystyka cech jednego ze stylów współczesnej polszczyzny, występowanie.

Co to jest styl potoczny

Styl potoczny jest jednym ze stylów współczesnego języka polskiego. Zalicza się do stylów funkcjonalnych, tzn. jest wyróżniany ze względu na określony cel wypowiedzi, a także ze względu na obecne w nim charakterystyczne elementy językowe. Styl potoczny nawiązuje do języka mówionego, jest jego nieoficjalną odmianą.

Styl potoczny bywa nazywany językiem potocznym. Te dwa określenia, choć często używane zamiennie, nie do końca oznaczają to samo. Język potoczny ma szersze znaczenie, oznacza ogólny wariant języka, natomiast styl potoczny jest sposobem ukształtowania języka wypowiedzi. Kształtowanie języka wypowiedzi na styl potoczny nazywa się kolokwializacją.

Reklama

Styl potoczny - cechy

- styl potoczny zawiera wyrażenia i zwroty pojawiające się zwykle w języku mówionym, np. takie, które odnoszą się do sytuacji mówienia

- przewaga słownictwa o określonym ładunku emocjonalnym nad neutralnym (liczne wykrzyknienia, pytania, ale także słownictwo o charakterze wartościującym, np. ładny, brzydki, lubię, nie podoba mi się itp.)

- styl potoczny często posługuje się słownictwem środowiskowym, czyli charakterystycznym dla konkretnych grup i środowisk

- składnia stylu potocznego jest nieskomplikowana (równoważniki zdań, zdania pojedyncze), bywa dość swobodna i nieregularna (urwane zdania, wtrącenia, elipsy, czyli pominięcia, powtórzenia, przeskoki myślowe)

Gdzie występuje styl potoczny

Styl potoczny występuje zarówno w języku mówionym, jak i pisanym. Posługujemy się nim w codziennych sytuacjach życiowych. W stylu potocznym pisane są listy i emaile, pamiętniki, dzienniki czy blogi.

W literaturze styl potoczny pojawia się głównie w wypowiedziach bohaterów, w dialogach, choć wiele współczesnych utworów prozatorskich wprowadza ten styl także do partii narracyjnych. Celem zastosowania stylu potocznego jest dodanie realizmu postaciom i wydarzeniom.

Artykuł pochodzi z kategorii: Literatura polska

Zobacz również