Literatura światowa

 • Topos - definicja i przykłady

  Co to jest topos Topos to utrwalony obraz, motyw, wątek, temat powtarzający się w dziełach (literackich, malarskich, rzeźbiarskich itp.) danego kręgu kulturowego w różnych epokach. W szerszym znaczeniu topos można rozumieć jako uogólnione wyobrażenie, sytuację, wzór rozumowania występujący stale w dorobku kulturowym określonej cywilizacji, utrwalony w jej zbiorowej świadomości. Ogół toposów danej kultury to topika. Źródłem większości toposów kultury europej Czytaj więcej

 • Terpsychora - kim była, jej dziedzina i atrybuty

  Terpsychora - muza grecka Terpsychora to jedna z dziewięciu mitologicznych muz greckich. Muzy były córkami Zeusa i tytanidy Mnemosyne, boginkami, które opiekowały się różnymi dziedzinami sztuki. Terpsychora była muzą tańca, o czym świadczy jej imię - Terpsychora w języku greckim oznacza "kochająca taniec", "radująca się tańcem" itp. Jej atrybutem była lira, czasem w drugiej ręce trzymała plektron, czyli przyrząd służący do gry na lirze. Przewodnikiem muz Czytaj więcej

 • ​Sentymentalizm

  Sentymentalizm - definicja terminu związanego z epoką oświecenia, cechy i wyznaczniki sentymentalizmu, przedstawiciele. Czytaj więcej

 • Panta rhei

  Panta rhei - co to znaczy, skąd pochodzą te słowa, podstawowe założenia koncepcji Heraklita z Efezu. Czytaj więcej

 • Nić Ariadny - wyjaśnienie znaczenia związku frazeologicznego, pochodzenie

  Nić Ariadny - znaczenie "Nic Ariadny" to związek frazeologiczny oznaczający pomoc w rozwiązaniu skomplikowanego problemu, sposób na przezwyciężenie trudnej sytuacji, ułatwienie trudnego zadania. Wyrażenie "Nić Ariadny" można rozumieć jako kluczowy, najważniejszy czynnik wyjścia z niełatwego położenia obronną ręką, jako wskazówkę, pomysł pojawiający się w odpowiednim momencie. "Nić Ariadny" to inaczej pomocna dłoń. Nić Ariadny - pochodzenie (mit o Czytaj więcej

 • Neoplatonizm - definicja, cechy i przedstawiciele

  Neoplatonizm - definicja Neoplatonizm to system filozoficzny nawiązujący do poglądów Platona, powstały w II wieku n.e. w Aleksandrii, rozwijał się także w kolejnym stuleciu, był dominującym prądem myślowym schyłku starożytności. Neoplatonizm stanowił nowe odczytanie i rozwinięcie myśli Platona, uzupełnił platońską teorię bytu o elementy innych filozofii. Twórcą neoplatonizmu był Plotyn, który przedstawił swoją koncepcję w zbiorze rozpraw "Enneady". Później pow Czytaj więcej

 • Neoklasycyzm - definicja, cechy, przedstawiciele

  Neoklasycyzm - definicja Neoklasycyzm to termin oznaczający nurt w literaturze, sztuce i kulturze końca XIX i XX wieku odwołujący się do klasycyzmu renesansowego i barokowego, a także do ich antycznych źródeł. Neoklasycyzmem nazywa się ogół tendencji pojawiających się w różnych dziedzinach sztuki współczesnej nawiązujących w różnym stopniu do tradycji klasycznej, klasycznych wzorców, wartości i estetyki. Neoklasycyzm - przedstawiciele Czytaj więcej

 • Marność nad marnościami

  Marność nad marnościami - znaczenie i interpretacja cytatu pochodzącego z Biblii, nawiązania. Czytaj więcej

 • Kompleks Edypa - definicja pojęcia, pochodzenie nazwy

  Kompleks Edypa - co to znaczy Kompleks Edypa to pojęcie stosowane w psychologii, ale jego źródłem jest mitologia grecka i zawarta w niej historia Edypa, mitologicznego władcy Teb. Termin ten, wprowadzony przez Zygmunta Freuda, jest związany z opisem rozwoju człowieka w pierwszym okresie życia. Kompleks Edypa oznacza naturalną fazę rozwoju psychiki chłopców, polegającą na przywiązaniu kilkulatków (3-6) do matki i jednoczesnym nieświadomym odbieraniu ojca jako r Czytaj więcej

 • ​Kalokagatia

  Kalokagatia - definicja pojęcia, wpływ kalokagatii na światopogląd renesansu. Czytaj więcej