Literatura światowa

 • "Dżuma" powieścią filozoficzną

  Egzystencjalizm to kierunek filozoficzny, którego inicjatorem był w I połowie XIX wieku Kirkegaard. W latach dwudziestych XX wieku rozwijał się w Niemczech, a w latach czterdziestych we Francji. Według egzystencjalistów istnienie ludzkie jest kruche i niepewne, nie jest z góry określone, lecz tworzone przez samego człowieka, który otoczony jest nicością i dąży do śmierci. Egzystencjaliści twierdzili, że nie ma Boga ani też żadnych wyższych wartości. Albert Camus był egzystencjalistą. Współpr Czytaj więcej

 • "Dżuma" powieścią-parabolą

  Parabola to przypowieść, której znaczenie odczytywać można dosłownie bądź alegorycznie czy symbolicznie. Jest to gatunek literatury moralistycznej, w którym bohaterowie i wydarzenia są pretekstem do uogólnień, i pouczeń moralnych. "Dżuma" Alberta Camusa jest niewątpliwie powieścią - parabolą. Świadczą o tym następujące cechy: schematyzm fabuły (wszystkie wydarzenia utworu skupione są wokół epidemii); obiektywny narrator; prosta konstrukcja postaci (konkretne typy ludzkie); ukryte przesłanie, na Czytaj więcej

 • Bohaterowie "Dżumy"

  Doktor Bernard Rieux - to lekarz w Oranie. Jest on również narratorem powieści, co wyjawia pod koniec dzieła. Jean Tarrou bardzo dokładnie go charakteryzuje w swoich zapiskach. Widzi w nim podobieństwo do "sycylijskiego chłopa". Bohater jako pierwszy określa niebezpieczeństwo zarazy. Podejmuje z nią walkę, choć zdaje sobie sprawę ze swej bezsilności. Jest lekarzem z powołania. Ubogich mieszkańców leczy za darmo. Wie, co tacy ludzie czują, gdyż sam wywodzi się z biednej rodziny. Rieux do Czytaj więcej

 • Albert Camus - biografia

  Albert Camus urodził się 7 XI 1913 roku w Algierii, zginął w wypadku samochodowym 4 I 1960 roku. Pisarz w roku 1930 ukończył liceum, następnie studiował filozofię i kulturę antyczną na uniwersytecie w Algierze. Zaczął wówczas swoją przygodę z dziennikarstwem w piśmie antykolonialnym "Alger Republicain", działał również w amatorskim teatrze (od 1936 roku). W roku 1940 Albert Camus musiał opuścić Algierię ze względów politycznych (głosił bardzo radykalne poglądy). Dwa lata później wyjechał stamt Czytaj więcej

 • "Zbrodnia i kara" - ważne cytaty

  Czytaj więcej

 • Motywy literackie w "Zbrodni i karze"

  Motyw zbrodni - w powieści Dostojewskiego mamy do czynienia z anatomią zbrodni. Jest ona czynnikiem degradującym człowieka. Motyw ten występuje w wielu innych pozycjach literackich. Warto tu wymienić: "Biblię", "Mitologię", "Hamleta", "Makbeta", "Romeo i Julię" Williama Szekspira, "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, "Granicę" Zofii Nałkowskiej. Motyw samobójstwa - Arkadiusz Swidrygajłow reprezentuje postawę nihilisty, poczucie klęski doprowadza go do popełnienia samobójstwa. Motyw Czytaj więcej

 • "Zbrodnia i kara" powieścią psychologiczną i społeczną

  "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego porusza problemy egzystencjonalne, przed jakimi staje człowiek. Ukazuje ludzką psychikę w pełnej odsłonie. Skupia się na przeżyciach, doznaniach, emocjach i wątpliwościach postaci. Morderca przeżywa swój czyn przed zabójstwem i po nim. Utwór Dostojewskiego do doskonałe studium zbrodni wzbogacone w wątki erotyczne oraz filozoficzne, co sprawia, iż możemy go nazwać powieścią psychologiczną. Czytaj więcej

 • Bohaterowie "Zbrodni i kary"

  Rodion Romanowicz Raskolnikow - to główny bohater powieści, były student prawa, ma dwadzieścia trzy lata. Bohater jest w trudnej sytuacji finansowej. Utrzymuje się z pieniędzy przysyłanych przez matkę. Rodion widzi nędzę otaczającego go świata, dostrzega upadek moralny ludzi biednych, których stan psychiczny nie wytrzymuje takich trudności (prostytucja Soni, złodziejstwo, nałóg Marmieładowa). Widzi nierówność społeczną, pragnie jej w jakiś sposób zapobiec. Czuje się jednostką powołaną do Czytaj więcej

 • Fiodor Dostojewski - biografia

  Fiodor Dostojewski urodził się 30 X 1821 roku w Moskwie, zmarł 28 I 1881 roku w Petersburgu. Został pochowany na cmentarzu Ławry Aleksandra Newskiego. Dzieciństwo pisarza nie było szczęśliwe. Po śmierci matki (1837 rok) jego ojciec nadużywał alkoholu. Dwa lata później został zamordowany przez ludzi pracujących na jego polach. Pragnienie wyjaśnienia mechanizmów zbrodni wiele razy powróciło w utworach pisarza. Fiodor Dostojewski, z woli ojca, studiował inżynierię wojskową, lecz dziedzina ta zupe Czytaj więcej