​Antropomorfizm - definicja i przykłady

Antropomorfizm bądź zabieg zwany antropomorfizacją, polega na nadawaniu temu, co nieludzkie, cech człowieczych. Ma szerokie zastosowanie.

Antropomorfizm - co to jest?

Słowo pochodzi od dwóch greckich pojęć: anthrōpos, oznaczającego to, co ludzkie, oraz morphē, oznaczającego kształt lub formę. Antropomorfizmem nazwiemy przypisywanie cech ludzkich przyrodzie żywej i martwej - w grę wchodzą zatem zjawiska przyrody, zwierzęta, rośliny oraz przedmioty i pojęcia. Nadaje im się cechy ludzkie i ludzkie motywy postępowania - tak rzecz funkcjonuje w literaturze. 

W tym znaczeniu często posługujemy się antropomorfizmem w języku potocznym, nawet nieświadomie, np. mówiąc o kocie, który siedzi obrażony, piorunach walących z wściekłością, itp. Inne zastosowanie antropomorfizmu odnajdujemy brnąc przez teorie religioznawcze - czy to w religiach mono- czy politeistycznych, bogowie bardzo często są wyobrażani na obraz i podobieństwo człowieka, co ma na celu uczynić ich bardziej realnymi.

Reklama

Antropomorfizacja może być użyta jako:

·         świadomy zabieg literacki - jak w mitologii greckiej

·         normalny ułatwienie rozwoju rozumienia pojęciowego na pewnym etapie wzrastania dziecka

·         w popkulturze (komiks, film, animacja) - wykorzystywana w celu uwypuklenia określonych cech charakteru postaci; kojarzenie ich z cechami charakteru zwierzęcia, którego pewne fizyczne cechy otrzymuje postać

Antropomorfizacja a personifikacja

Bardzo często te dwa środki kojarzy się ze sobą, czasem zaś nawet używa zamiennie. Rzeczywiście, antropomorfizacja będzie formą personifikacji, gdy polegać będzie na przypisywaniu ludzkich cech przedmiotom nieożywionym. W tym aspekcie można je nawet uznać za synonimy.

 

 

 

Artykuł pochodzi z kategorii: Literatura światowa

Zobacz również

  • Sentymentalizm - definicja terminu związanego z epoką oświecenia, cechy i wyznaczniki sentymentalizmu, przedstawiciele. więcej