"Nic co ludzkie nie jest mi obce"

"Nic co ludzkie nie jest mi obce" - wyjaśnienie znaczenia sentencji, która stała się mottem renesansu.

Pełny tekst sentencji brzmi: "Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce". Po łacinie "Homo sum et nil humanum, a me alienum esse puto". Zdanie "nic co ludzkie nie jest mi obce" zostało zaczerpnięte z twórczości starożytnego komediopisarza rzymskiego Terencjusza.

Przywoływanie słów antycznego twórcy świadczy o charakterystycznym dla odrodzenia czerpaniu z dorobku i przesłania starożytnych Greków i Rzymian.

"Nic co ludzkie nie jest mi obce" - humanizm

Reklama

Studia nad ich językami i literaturą doprowadziły do rozwinięcia się do nowego prądu umysłowego - humanizmu. Słowa "nic co ludzkie nie jest mi obce" wyrażają główne założenie humanizmu, jakim było wszechstronne poznawanie człowieka i różnych aspektów jego egzystencji. 

Nie bez przyczyny w renesansie nastąpił postęp w dziedzinie medycyny i anatomii oraz wykształcił się ideał człowieka renesansu, zajmującego się  wieloma dziedzinami.

"Nic co ludzkie nie jest mi obce" - antropocentryzm

Sens słów "nic co ludzkie nie jest mi obce" przeciwstawia się poglądom dominującym w poprzedniej epoce, średniowieczu, w którym szczególną rolę odgrywał Bóg i życie wieczne. Życie doczesne było uważane za gorsze, świat materialny, a szczególnie ciało człowieka uznawano za grzeszne, niegodne wobec prawdziwej wartości, jaką była dusza ludzka. 

W renesansie zgodnie z hasłem "nic co ludzkie nie jest mi obce" i zasadą antropocentryzmu skupiono się na człowieku i sprawach istotnych z jego perspektywy. Przywoływanie maksymy "nic co ludzkie nie jest mi obce" świadczyło o tym, że doceniono człowieka jako całość, przyznano wartość nie tylko jego możliwościom duchowym, intelektualnym, ale także jego ciału. 

Wzorem starożytnych dostrzeżono jego piękno, harmonię, idealne proporcje (liczne przedstawienia w sztuce). Słowa "nic co ludzkie nie jest mi obce" można też rozumieć jako zachętę do wszechstronnego rozwoju człowieka. W renesansie podobnie jak w antyku zauważano potrzebę rozwoju nie tylko intelektualnego, ale także fizycznego.Artykuł pochodzi z kategorii: Literatura światowa

Zobacz również

  • Terpsychora - muza grecka Terpsychora to jedna z dziewięciu mitologicznych muz greckich. Muzy były córkami Zeusa i tytanidy Mnemosyne, boginkami, które opiekowały się różnymi dziedzinami sztuki.... więcej