​"Odyseja" Homer - bohaterowie

Charakterystyka bohaterów "Odysei"- Odyseusza, Pelenopy, Telemacha i innych.

Odyseusz

Odyseusz to władca Itaki, mąż Penelopy i ojciec Telemacha. Opisywany jest jako postawny i dobrze zbudowany mężczyzna. Jego kręcone włosy i muskulatura sprawiają, że uznawany jest za bardzo przystojnego. Po trwającej 10 lat wojnie trojańskiej, w której uczestniczył, przyczyniając się do zwycięstwa Greków, powraca na rodzinną wyspę. Nie jest mu jednak dany szybki i łatwy rejs do ojczyzny. Podróż, którą odbywa, aby ponownie zobaczyć wierną mu żonę i ukochanego syna zajmuje mu kolejne dziesięć lat. 

Odyseusza cechuje przede wszystkim wytrwałość. Mimo wielu przeszkód i porażek uparcie dąży do celu, jakim jest powrót do Itaki. To dobry przywódca i towarzysz, mający posłuch i wzbudzający szacunek u swoich ludzi. 

Reklama

Wyróżnia się odwagą: nie waha się dokonać niebezpiecznego czynu, ryzykując niemal wszystkim, jeśli tylko dostrzega cień sukcesu. Nie boi się wejść do pieczary Polifema, ani walczyć na wojnie. To niezwykle sprytny mężczyzna, potrafiący oszukać spotykanych na swojej drodze przeciwników. Jako król wykazuje się czasem jednak nadmierną dumą i gdy zostanie urażony kieruje się emocjami, działając pod wpływem impulsu. 

Jest odporny na wpływ innych ludzi, zawsze sam podejmuje decyzje. Nie przestaje jednak być ostrożny i podejrzliwy. Potrafi nie ulec nawet syrenim śpiewom, wykazując się niezwykłą niezłomnością. Pozostawia zakochaną w nim piękną nimfę Kalipso, gdyż tak bardzo kocha żonę, że nie marzy o niczym innym, tylko o powrocie do niej. 

Nigdy nie traci nadziei, że jeszcze ujrzy ojczyznę. Posiada wiele wad, lecz wierność ideałom i odwaga sprawiają, że nie mają one wielkiego znaczenia. To przykład bohatera silnego psychicznie, gotowego pokonać każdą przeszkodę, stojącą na jego drodze, aby tylko osiągnąć wymarzony cel.

Podsumowując, Odyseusz to bardzo sprytny i umiejący sobie radzić w trudnych sytuacjach mężczyzna. Prezentuje pozytywną postawę, a jako wytrwały podróżnik, któremu sprzyja Atena, odzyskuje utracone przez tułaczkę dobra: szczęście rodzinne i pozycję społeczną.

Penelopa

Penelopa to żona Odyseusza i matka Telemacha. Jej postawa udowadnia, że nie ma na świecie nic ważniejszego niż miłość. Jest wzorem idealnej kobiety, czekającej wiernie na powrót męża z wojny i tułaczki. Nigdy nie wątpi, że Odyseusz powróci do jej domu. Pełna nadziei nie poddaje się zwątpieniu i odrzuca propozycje matrymonialne innych mężczyzn. 

Żywi ogromne uczucia do zaginionego na morzu ukochanego i jest niezłomna w swojej decyzji pozostania mu oddaną. Bardzo ciężko przeżywa rozłąkę, a dwadzieścia samotnych lat przeznacza głównie na wychowanie syna. Wymyśla podstęp, aby odwlec małżeństwo z którymś z zalotników: przyrzeka wybrać jednego z nich dopiero, gdy ukończy tkać szatę na teścia. 

W nocy jednak pruje to, co przyszyła, zwodząc w ten sposób ubiegających się o jej rękę adoratorów. Za swoją niezwykłą wierność zostaje doceniona: Odyseuszowi udaje się do niej powrócić.

Penelopa to przede wszystkim wzorowa żona. Ogromna moc uczucia, które łączy ją z Odyseuszem sprawia, że pozostaje mu oddana. Dwadzieścia lat cierpień zostaje jej wynagrodzonych, gdy ponownie spotyka się z ukochanym mężem.

Telemach

Telemach to syn Penelopy i Odyseusza. Wychowywany jest przez przyjaciela ojca, Mentora, oraz przez matkę. Wraz z nimi czeka też na powrót Odysa z wojny trojańskiej. Mimo iż nie zna swojego ojca to nie przestaje wierzyć, że ten żyje. Gdy dorasta, decyduje się na rozpoczęcie poszukiwań. 

Płynie odwiedzić Menelaosa i Nestora, aby uzyskać od nich informacje o zaginionym. Ledwo udaje mu się przeżyć, gdyż zalotnicy matki zastawiają na niego pułapkę. Wybiera jednak inną trasę rejsu, dzięki czemu ratuje siebie i załogę. Po powrocie na Itakę spotyka Odyseusza w przebraniu żebraka i wraz z nim rozprawia się z wielbicielami Penelopy. Po śmierci ojca bierze ślub z Kirke.

Kalipso

Kalipso to nimfa, jedna z córek Atlasa. Żyje na wyspie Ogygii, przy której rozbija się okręt Odyseusza. Zakochana w przystojnym marynarzu kobieta kusi go propozycją daru nieśmiertelności. Ten jednak odmawia i zostaje uwięziony przez zazdrosną nimfę, która wierzy, że przybysz przestanie tęsknić za Penelopą i w końcu się z nią ożeni. 

Po siedmiu latach na wyspie król Itaki wciąż jednak jest wierny żonie. Sprzyjająca mu Atena błaga Zeusa, aby pomógł mu opuścić Ogygię. Władca bogów przystaje na prośbę i wysyła Hermesa, aby kazał Kalipso uwolnić Odyseusza.

Kirke

Kirke to czarodziejka, żyjąca samotnie na wyspie Ajaja. Przez rok udziela gościny Odyseuszowi. Jest zafascynowana mężczyzną: udaje jej się zmienić jego towarzyszy w świnie, a król Itaki pozostaje całkiem odporny na jej czary. Udziela mu rad dotyczących dalszej wędrówki, a także pomaga dotrzeć do Hadesu, aby mógł otrzymać wskazówki od wróżbity Tejrezjasza.

Nestor

Nestor to król Pylos, jeden z nielicznych wojowników, którzy po wojnie trojańskiej powrócili do swojej ojczyzny. Jest najstarszym i najbardziej doświadczonym przywódcą. Telemach odwiedza go, by uzyskać informacje o zaginionym Odyseuszu. Radzi młodzieńcowi, aby udał się do Menelaosa, gdyż ten może wiedzieć więcej o losach jego ojca.

Eurykleja

Eurykleja to wierna piastunka Odyseusza i Telemacha. Jest niewolnicą, kupioną niegdyś przez Leartesa. Gdy król Itaki powraca z wojny trojańskiej i dziesięcioletniej tułaczki do ojczyzny to właśnie ona jako pierwsza rozpoznaje, kim jest przybysz. Myjąc nogi Odyseusza w miednicy zauważa bowiem jego charakterystyczną bliznę.

Nauzykaa

Nauzykaa to królewna, córka Alkinoosa i Arete. Pomaga Odyseuszowi, wyrzuconemu na brzeg wyspy Scherii. Prowadzi go do domu swojego ojca, gdzie zostaje odziany i nakarmiony. 

Wyróżnia się odwagą, gdyż nie boi się podejść do oplątanego w wodorosty i wzbudzającego lęk u innych dziewcząt rozbitka. Nie próbuje również go zatrzymywać, tylko wiedząc, że tęskni za swoją żoną, wyprawia go w dalszą drogę.

Polifem

Polifem to jeden z cyklopów zamieszkujących Sycylię, syn Posejdona. Więzi on Odyseusza i jego towarzyszy w jaskini, planując pożreć nieszczęsnych rozbitków. Sprytny marynarz upija jednak potwora winem i wypala mu jedyne oko. Przedstawia mu się jako Nikt, przez co okrzyki okaleczonego Polifema zostają zignorowane przez innych cyklopów. 

Grecy opuszczają grotę kreatury podstępem, a tylko duma Odysa sprawia, że wyjawia Polifemowi swoje imię. Wściekły cyklop żali się Posejdonowi, który zaczyna przeszkadzać królowi Itaki w powrocie do ojczyzny.

Alkinoos

Alkinoos to król Feaków i ojciec Nauzykai. Gości u siebie na dworze Odyseusza, który opowiada mu historię swojej tułaczki. Pomaga marynarzowi także w powrocie do Itaki.


 

 

Artykuł pochodzi z kategorii: Literatura światowa

Więcej na temat:

Zobacz również