Matura 2011: Arkusze i rozwiązania z geografii - poziom rozszerzony

Publikujemy proponowane przez naszych ekspertów rozwiązania.

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zadanie 2. (1 pkt)

Wpisz nazwy kartograficznych metod prezentacji, które zastosowano na mapie "Kaskada Soły" do przedstawienia.

występowania lasów - metoda zasięgów

rzeźby terenu - metoda izolinii

Zdjęcie

/
/

Zadanie 4. (2 pkt)

Długość trasy kolei linowo-terenowej (F4/F5) na mapie wynosi 2,6 cm. Górna stacja tej kolei jest położona na wysokości 750 m n.p.m.

Na podstawie mapy oblicz średnie nachylenie trasy kolei linowo-terenowej. Podaj wynik w %. Zapisz obliczenia.

Górna stacja 750 m n.p.m.

Dolna stacja 450 m n.p.m.

różnica 200 m

Długość kolejki na mapie 2,6 cm

skala 1:50 000

długość kolejki w rzeczywistości 1300m

nachylenie różnica wysokości/długość kolejki= 200/1300=23%

Zadanie 5. (1 pkt)

Oblicz wysokość górowania Słońca w dniu przesilenia letniego na Przełęczy u Panienki (B2/B3). Zapisz obliczenia.

Zdjęcie

/
/

Zadanie 6. (1 pkt)

Porąbka-Żar jest elektrownią szczytowo-pompową o mocy 500 MW. Czas pracy (produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem wody ze zbiornika górnego) to 4 godziny. Czas pompowania wody do zbiornika górnego to 5 godzin. W tej elektrowni więcej energii zużywa się na pompowanie wody do zbiornika górnego (850 GWh na rok) niż uzyskuje się podczas spuszczania wody sztolniami (640 GWh na rok). Czas rozruchu wynosi 180 sekund.

Wyjaśnij, dlaczego buduje się elektrownie szczytowo-pompowe, mimo że produkują mniej energii elektrycznej niż pobierają podczas pompowania wody.

Elektrownie szczytowo-pompowe buduje się w celu uzupełnienia systemu energetycznego danego obszaru. Zapotrzebowanie na prąd w trakcie doby waha się, Największe jest rano i wieczorami a w nocy znacząco się obniża. Dlatego, gdy zapotrzebowanie jest najwyższe, uruchamia się elektrownie szczytowo - pompową dostarczającą energię do całego systemu a w okresie zmniejszonego zapotrzebowania energia z elektrowni konwencjonalnych pompuje wodę do zbiornika górnego. Wynika to z faktu, że elektrownie konwencjonalne, nie mogą w tak szybki sposób regulować produkcji energii i w nocy, przy małym zapotrzebowaniu energia marnuje się.

Zdjęcie

/
/

Zadanie 8. (1 pkt)

Po intensywnych opadach atmosferycznych w 2010 r. utworzyło się osuwisko na obszarze osiedla domów rekreacyjnych w przysiółku Łazki (E4) na północno-zachodnim stoku góry Żar. Wymień dwa działania człowieka sprzyjające powstawaniu osuwisk.

1. Budowa domów na obszarach osuwiskowych

2. Wycinanie lasów pod budownictwo, rolnictwo i rekreację.

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zad. 27 Na podstawie mapy sformułuj prawidłowość dotyczącą rozmieszczenia elektrowni:

- cieplnych, zużywających węgiel kamienny lub węgiel brunatny

Pokłady węgla brunatnego charakteryzują się dużą wilgotnością uniemożliwiając transport na większe odległości, w związku z czym elektrownie opalane węglem brunatnym znajdują się bezpośrednio przy kopalniach.

- jądrowych.

Lokalizacja elektrowni jądrowych nie jest związana z występowaniem pokładów paliw kopalnych, gdyż rudy są importowane. Poza tym masa paliwa jest znacznie mniejsza niż w przypadku konwencjonalnych elektrowni. Dlatego elektrownie lokalizuje się głownie w obszarach położonych daleko od złóż paliw kopalnych.

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Reklama

Artykuł pochodzi z kategorii: Matura

Zobacz również

  • Matura 2016: Biologia, poziom podstawowy. Arkusz i odpowiedzi

    Biologia - poziom podstawowy poniżej publikujemy arkusz oraz proponowane rozwiązania. Maturę z biologii na poziomie podstawowym zdawali wyłącznie abiturienci z wcześniejszych roczników. Według... więcej