Matura 2012: Arkusze i rozwiązania zadań z matematyki - poziom rozszerzony

Publikujemy arkusz oraz zaproponowane przez ekspertów INTERIA.PL rozwiązania zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Zdjęcie

/INTERIA.PL
/INTERIA.PL
TUTAJ znajdziesz arkusz z zadaniami, które pojawiły się na rozszerzonej maturze z matematyki.

Zadanie 1

Wyznacz cztery kolejne liczby całkowite takie, że największa z nich jest równa sumie kwadratów trzech pozostałych liczb.

Zdjęcie

/
/

Zadanie 2

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zadanie 3

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zadanie 4

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zadanie 5

Trzy liczby tworzą ciąg geometryczny. Jeżeli do drugiej liczby dodamy 8, to ciąg ten zmieni się w arytmetyczny. Jeżeli zaś do ostatniej liczby nowego ciągu arytmetycznego dodamy 64, to tak otrzymany ciąg będzie znów geometryczny. Znajdź te liczby. Uwzględnij wszystkie możliwości.

Zdjęcie

/
/

Zadanie 6

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zadanie 7

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zadanie 8

Oblicz, ile jest liczb naturalnych ośmiocyfrowych takich, że iloczyn cyfr w ich zapisie dziesiętnym jest równy 12.

Zdjęcie

/
/

Zadanie 9

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zadanie 10

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zadanie 11

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Arkusz oraz rozwiązania z poziomu podstawowego są dostępne TUTAJ.

Reklama

Zachęcamy do śledzenia na Facebooku maturalnego fanpage'a - tam zamieszczamy wszystkie informacje dotyczące egzaminu. To właśnie na Facebooku najszybciej dowiecie się o tym, że mamy już rozwiązania zadań.

Matematyka wśród przedmiotów obowiązkowych

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy (na poziomie podstawowym). Chętni mogą zdawać te przedmioty także na poziomie rozszerzonym. Mogą też przystąpić do egzaminów z przedmiotów dodatkowych - maksymalnie do sześciu (zdają je na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym).

Aby uzyskać świadectwo maturalne maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Matura

Zobacz również

  • Matura 2016: Filozofia, arkusz CKE

    Publikujemy arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z filozofii. Do matury z filozofii przystąpiło w środę około tysiąc tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników oraz prawie... więcej