Matura 2013. Język angielski. Arkusze i rozwiązania - poziom podstawowy

Dla wielu maturzystów to był ostatni egzamin pisemny. Uczniowie skończyli pisać arkusz z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Publikujemy arkusz i zaproponowane przez eksperta INTERIA.PL rozwiązania zadań maturalnych. Pamiętaj, że strona nie odświeża się automatycznie!

Zdjęcie

Trwa maturalny maraton /Darek Delmanowicz /PAP
Trwa maturalny maraton
/Darek Delmanowicz /PAP

Arkusz z języka angielskiego - poziom podstawowy

Język angielski - transkrypcja

Reklama

Strona nie odświeża się automatycznie! Użyj F5 lub kliknij TUTAJ!

Uwaga eksperta do zadania nr 7: Ponieważ sytuacja przedstawiona w zadaniu dotyczy studenta organizującego spotkanie z naukowcem, można domniemywać, że potencjalnymi uczestnikami wydarzenia będą młodzi ludzie - inni studenci. Z tego też powodu stopień formalności języka ogłoszenia nie musi być szczególnie wysoki - unikajmy jednak zwrotów potocznych i form ściągniętych (tzw. contractions), ponieważ adresatami naszego ogłoszenia mogą być również np. przedstawiciele kadry akademickiej.

Naukowiec, zoo i ślub pary królewskiej...

Po wyjściu z sali egzaminacyjnej większość zdających mówiła, że testy były raczej łatwe. Polegały na zrozumieniu tekstu ogłoszenia o spotkaniu ze znanym naukowcem, czytanego tekstu o pracy w zoo i o ślubie pary królewskiej. Trzeba było również napisać list do kolegi w Anglii o zakładanym przez nas klubie. Do języka angielskiego na poziomie podstawowym podchodziło prawie 90 procent maturzystów. To 328 tysięcy osób.

Zdjęcie

Arkusz /INTERIA.PL
Arkusz
/INTERIA.PL

Zdjęcie

Arkusz /INTERIA.PL
Arkusz
/INTERIA.PL

Zdjęcie

Arkusz /INTERIA.PL
Arkusz
/INTERIA.PL

Zdjęcie

Arkusz /INTERIA.PL
Arkusz
/INTERIA.PL

Zdjęcie

Arkusz /INTERIA.PL
Arkusz
/INTERIA.PL

Zdjęcie

Arkusz /INTERIA.PL
Arkusz
/INTERIA.PL

Zdjęcie

Arkusz /INTERIA.PL
Arkusz
/INTERIA.PL

Zdjęcie

Arkusz /INTERIA.PL
Arkusz
/INTERIA.PL

Język angielski cieszy się niesłabnącą popularnością. Widać jednak, że uczniowie coraz chętniej wybierają mniej popularne języki. Marcin Smolik z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podaje przykład hiszpańskiego, gdzie w ciągu 8 lat liczba zdających zwiększyła się ponad czterokrotnie. Nadal jednak jest to 1300 osób w skali całego kraju.

Zdjęcie

Matura 2013 /Bartosz Krupa /East News
Matura 2013
/Bartosz Krupa /East News

Drugim najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym jest niemiecki - chce go zdawać 45 tys. maturzystów. Egzamin z tego języka odbędzie się 21 maja. Na kolejnym miejscu znalazły się - rosyjski, który wybrało 14 tys. maturzystów; egzamin odbędzie się 13 maja. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać po mniej niż po jednym procencie abiturientów; egzaminy będą odpowiednio: 24, 27 i 28 maja.

Nie są to jednak wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, jakie przeprowadzone zostaną podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego: 233 osoby przystąpią do egzaminu z białoruskiego, 90 z ukraińskiego i 31 z litewskiego. Egzaminy pisemne z języków mniejszości przeprowadzone zostaną 16 maja. W tym samym dniu odbędzie się też egzamin z języka regionalnego - języka kaszubskiego (jest on w grupie przedmiotów do wyboru). Chce go zdawać 41 osób.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 28 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 28 maja. Ci abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych - na 26-30 sierpnia.

Zdaj maturę z INTERIA.PL

Codziennie specjaliści INTERIA.PL z wybranych dziedzin będą opracowywać odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych. Eksperci przygotują rozwiązania zadań zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. Rozwiązań należy szukać na stronie głównej portalu Interia.pl i na Facebooku.

Artykuł pochodzi z kategorii: Matura

IAR/PAP/INTERIA.PL

Zobacz również

  • Matura 2016: WOS, poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi

    Wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) poniżej publikujemy arkusz i kolejne odpowiedzi, które zaproponowali nasi eksperci. To właśnie z WOS-em od godziny 9:00 zmagali się dziś tegoroczni... więcej