Próbny egzamin maturalny z języka polskiego - poziom rozszerzony

Dzisiaj mamy dla Was zadania z próbnego egzaminu maturalnego, który odbył się w grudniu 2014 r. Na poziomie rozszerzonym na rozwiązanie zadań maturzyści mieli 180 minut. Do uzyskania było 40 punktów.

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

Reklama

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu albo pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

6. Możesz korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny i słownika ortograficznego.

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.

8. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

Do dzieła!

Wszystkie zadania znajdziesz tu!

Zobacz rozwiązania!


Wszystkie materiały pochodzą ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Artykuł pochodzi z kategorii: Matura

Zobacz również

  • Matura 2016: Wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy

    Wiedza o społeczeństwie przez wiele lat była w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych przez abiturientów na maturze. Poziom podstawowy matury z WOS-u w 2016 roku zdawały osoby piszące tzw.... więcej