• Informacje na temat:

  abolicja

Artykuły na temat: abolicja
 • Będzie abolicja dla samowoli budowlanych

  ...zainteresowań i do sprawdzenia kompletności dołączonych dokumentów - wyjaśnił Soboń. Urząd nie będzie też badał zgodności legalizowanego obiektu z miejscowym planem. Moim zdaniem taka abolicja jest potrzebna(...) warunkiem jednak, że nie naruszają przepisów ani miejscowego planu. Abolicja idzie krok dalej i sankcjonuje łamanie prawa, czego pochwalać nie wolno "- powiedziała "Rz" Berdysz.

 • ...- Jest gros osób, które nie wykazują, że dowożą ścieki na oczyszczalnię. Coś się z tymi ściekami dzieje. Znajdują się w różnych miejscach, podejrzewam, że są przepompowywane także do naszej kanalizacji - mówi przedstawiciel nowosądeckich zakładów wodno-kanalizacyjnych. - Od października abolicja nie będzie już obowiązywać, a kar będziemy dochodzić nawet na drodze sądowej - dodaje. Wszyscy...

 • Świąteczna abolicja w bibliotece

  Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie informuje, że od 14 do 31 grudnia prowadzić będzie akcję "Świąteczna abolicja". Czytelnicy, którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek, mogą w tym czasie zwrócić przetrzymywane zbiory bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

 • 21 stycznia wchodzi w życie abolicyjna uchwała poznańskiej rady miasta pozwalająca na częściową likwidację zadłużenia lokatorów mieszkań czynszowych. Ma to pomóc zadłużonym, a miastu dać możliwość odzyskania przynajmniej części pieniędzy z ponad 10 milionów złotych długu.

 • Szczecin: Abolicja parkingowa

  Władze Szczecina chcą umorzyć zaległe opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Chodzi o zaległości powstałe w okresie trzech lat, od 1999 do 2001 roku.

 • ...o legalizację pobytu, weszła w życie 1 stycznia. Obecna abolicja cieszy się większym zainteresowaniem niż dwie poprzednie przeprowadzone w 2003 i 2007 r., kryteria są bowiem łagodniejsze. O abolicję mogą ubiegać(...) z terytorium Polski, skorzystają z nowych przepisów, jeśli ich pobyt jest nieprzerwany od 1 stycznia 2010 r. Abolicja obejmie także tych, wobec których 1 stycznia 2010 r. trwało kolejne postępowanie...

 • Kilkanaście milionów złotych są winni lokatorzy mieszkań komunalnych w Kaliszu. Władze tego miasta opracowały program tzw. małej abolicji, który ma pomóc dłużnikom w wyjściu z wieloletniego zadłużenia.

 • "Mała abolicja" dla imigrantów

  Nielegalnie mieszkający w Polsce cudzoziemcy mogą wyjść z ukrycia i zalegalizować swój pobyt. Wystarczy do końca roku zgłosić się do wojewody. Trzeba jednak spełnić kilka warunków - najważniejszy to udowodnienie, że mieszkało się w Polsce nieprzerwanie od 1996 roku.

 • ...nadania statusu uchodźcy i wobec których orzeczono o wydaleniu z terytorium RP skorzystają z nowych przepisów, jeśli ich pobyt jest nieprzerwany od 1 stycznia 2010 r. Abolicja obejmuje również wszystkich...

 • ..., skorzystają z nowych przepisów, jeśli ich pobyt jest nieprzerwany od 1 stycznia 2010 r. Abolicja obejmie także tych, wobec których 1 stycznia 2010 r. trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania...

Dyskusje na temat: abolicja