• Informacje na temat:

    abramowski edward

Artykuły na temat: abramowski edward
  • ...skupiająca w sobie najbardziej charakterystyczne cechy dla warstwy robotniczej (jest karykaturą robotnika). Towarzysz Abramowski i Towarzysz X - postać pierwszego z nich można skojarzyć z nazwiskiem działacza społecznego, Edwarda Abramowskiego (1868 - 1918). Obie te postaci wyglądają podobnie. Są sztuczni, zapowiadają zautomatyzowanie ludzi przez nową władzę.

  • ...politycznej rzeczywistości jest technokracja. Na scenę wkraczają Towarzysz X i Towarzysz Abramowski z Hiper - Robociarzem na czele. Pierwszy z nich jest zwolennikiem automatyzacji życia, drugi natomiast kojarzy się z postacią Edwarda Abramowskiego, działacza społecznego. Człowiek zostaje tu pozbawiony indywidualizmu, konsekwencją zautomatyzowania społeczeństwa jest upadek kultury, ludzie stają się...

  • ...postać skupiająca w sobie najbardziej charakterystyczne cechy dla warstwy robotniczej (jest karykaturą robotnika). Towarzysz Abramowski i Towarzysz X - postać pierwszego z nich można skojarzyć z nazwiskiem działacza społecznego, Edwarda Abramowskiego (1868 - 1918). Obie te postaci wyglądają podobnie. Są sztuczni, zapowiadają zautomatyzowanie ludzi przez nową władzę.

  • ...politycznej rzeczywistości jest technokracja. Na scenę wkraczają Towarzysz X i Towarzysz Abramowski z Hiper - Robociarzem na czele. Pierwszy z nich jest zwolennikiem automatyzacji życia, drugi natomiast kojarzy się z postacią Edwarda Abramowskiego, działacza społecznego. Człowiek zostaje tu pozbawiony indywidualizmu, konsekwencją zautomatyzowania społeczeństwa jest upadek kultury, ludzie stają się...

  • ...udają się do Szwajcarii, a potem do Ameryki. Inżynier Korzecki To postać, która miała swój realny prototyp, wrażliwego na los skrzywdzonych idealisty, Edwarda Abramowskiego, którego pisarz znał...

Dyskusje na temat: abramowski edward