• Informacje na temat:

  absolutyzm

Artykuły na temat: absolutyzm
 • ...​Absolutyzm we Francji przypadł na XVI-XVIII wiek. Był okresem przejściowym pomiędzy monarchią feudalną a państwem kapitalistycznym.

 • ..."Jeśli przyjmiemy, że politykom nie należy ufać, to zwińmy demokrację i zróbmy sobie Chiny albo inny oświecony absolutyzm" - w ten sposób Adam Jasser z kancelarii premiera broni rządowego, bardzo kontrowersyjnego pomysłu stworzenia Komitetu Nominacyjnego. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy, według której premier wybierałby dziesięć osób wybierających rady nadzorcze kluczowych państwowych...

 • .... Według redaktorki nowe podręczniki opracowano zgodnie z zaleceniami nauczycieli, by "odciążyć" historię. Mniej miejsca zajmą renesans, francuski absolutyzm, idee polityczne, XIX-wieczne rewolucje oraz...

 • ...- gatunek literacki, którego prekursorem był Wolter. Francuski absolutyzm uniemożliwiał otwartą krytykę, dlatego autorzy musieli używać tego typu form. Jest to utwór, w którym przedstawiony świat ma...

 • Niemcy odbudowują sporny kościół

  ...władców Prus. W podziemiach kościoła pochowano m.in. inicjatora pierwszego rozbioru Polski Fryderyka II zwanego Wielkim. Świątynia była "panteonem pruskiego absolutyzmu" - pisze Christoph Dieckmann...

 • Diderot był zwolennikiem metody eksperymentalnej w poznawaniu świata i nie wahał się przed negowaniem tego, czego poznanie było rzeczą względną. Początkowo zwolennik absolutyzmu oświeconego, potępił...

 • Rubisz: Debata nie zaważy na sondażach

  ...autorytaryzmu - dodał ekspert. "Zbyt wierzymy w oświecony absolutyzm" - A my ciągle zbyt wierzymy w oświecony absolutyzm, męża opatrznościowego, który wszystkiego dopilnuje i zapobiegnie wszystkim złym...

 • Dwadzieścia lat wcześniej, czyli wybór tożsamości

  ...tyle autorytaryzm, co XVIII-wieczny absolutyzm. Była jego anachroniczną, bo XX-wieczną, odmianą. Wersją uwzględniającą realia cywilizacji industrialnej: rolę przemysłu i znaczenie jego tak licznych(...) ów komunistyczny absolutyzm był względnie miękki (stanowiliśmy - wedle ówczesnego żartu - najweselszy barak w obozie). Pod presją społeczeństwa skupionego wokół Kościoła (później - organizującego się...

 • Wydziału Prawa UJ, gdzie siedem lat później zdobył stopień doktora habilitowanego na podstawie "Prawo karne oświeconego absolutyzmu". W 1966 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu...

 • ...epoką saską, historią Śląska i Włoch. Ważniejsze jego prace to m.in. "Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością" (1953), "W cieniu Ligi Północnej" (1972), Historia Polski 1505-1864 (1978), Historia...

Dyskusje na temat: absolutyzm