• Informacje na temat:

  adam naruszewicz

Artykuły na temat: adam naruszewicz
 • ...1796 - zmarł Adam Naruszewicz, jezuita, historyk, uczestnik obrad Sejmu Czteroletniego, redaktor "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", nadworny poeta króla...

 • ...1796 - zmarł Adam Naruszewicz, jezuita, historyk, uczestnik obrad Sejmu Czteroletniego, redaktor "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", nadworny poeta króla...

 • ...- Podralski 9:2. Kolejność: 1. Rządkowski; 2. Podralski; 3. Naruszewicz i Szulpin (trenerzy: Katarzyna Zakrzewska i Adam Kaszubowski). Startowało 68 zawodników. Drużynowo - półfinały: UKS Atena Gdańsk(...) Naruszewicz, Dawid Wójcik; trenerzy Katarzyna Zakrzewska i Adam Kaszubowski. UKS Atena II (Jędrzej Krukowski, Mikołaj Rudnicki, Kacper Skrzypkowski, Marcin Wyganowski) zajął 4. miejsce. Startowało 16 drużyn...

 • Dwunastu złotych apostołów z Nieświeża

  ...bezpośrednie relacje świadków, i to nie byle jakich. Jeden z nich - to bp Adam Naruszewicz (1733-1796), współpracownik Stanisława Augusta, nadworny historyk, poeta i pisarz. Druga relacja jest(...), współczesny księciu Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841), znany poeta, pisarz, historyk, adiutant ks. Adama K. Czartoryskiego, zauważył: "Cóż mówić o skarbach, o 12 apostołach ulanych ze złota, o bogatych...

 • ..., przyjmował ich na tzw. obiadach czwartkowych. Wśród wybitnych Polaków czasów stanisławowskich wymienić należy choćby historyka Adama Naruszewicza, pisarzy: Franciszka Karpińskiego, Ignacego Krasickiego czy...

 • ...1752 - urodził się Franciszek Zabłocki, poeta i komediopisarz polski epoki oświecenia. Należał do młodszej generacji pisarzy stanisławowskich, która odegrała główną rolę w okresie Sejmu Czteroletniego. W wieku 21 lat znalazł się w Warszawie, gdzie dzięki poparciu Adama Naruszewicza i Adama K. Czartoryskiego otrzymał stanowisko protokólanta Komisji Edukacji Narodowej. Współpracował z pismem...

 • ...i niesprawiedliwości". Taki obraz polskiego króla przetrwał prawie do końca XIX w. Każdy z kolejnych kronikarzy i historyków, z Adamem Naruszewiczem i Joachimem Lelewelem na czele, powtarzał insynuacje(...) i ukarawszy występek, powrócił do kraju". Czy tak postępuje "zlęknione i leniwe zwierzę"? Pozostaje do wyjaśnienia zarzut braku reakcji na ludzką krzywdę. Ten sam Adam Naruszewicz, który, za Długoszem...

 • ...narodu polskiego" Adama Naruszewicza. Wystawa została zorganizowana w 900 lat od spisania najstarszej, znanej polskiej kroniki przez Anonima - zakonnika benedyktyńskiego goszczącego na dworze...

 • ...popełniła zdrady". 1796 - zmarł Adam Naruszewicz, jezuita, historyk, uczestnik obrad Sejmu Czteroletniego, redaktor "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", nadworny poeta króla Stanisława Augusta, autor...

 • Kadłubek, Jan Długosz i plejada sławnych historyków z Joachimem Lelewelem i Adamem Naruszewiczem na czele. W ich przekazach brak wzmianek o wówczas panującym. Choć nie do końca. Długosz na przykład...

Dyskusje na temat: adam naruszewicz