• Informacje na temat:

  albrecht fryderyk hohenzollern

Artykuły na temat: albrecht fryderyk hohenzollern
 • Elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern złożył 16 listopada 1611 roku przed stołecznym kościołem św. Anny hołd lenny z Prus Książęcych królowi Zygmuntowi III Wazie. W tym roku mija 400 lat od tego wydarzenia.

 • Elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern złożył 16 listopada 1611 roku przed stołecznym kościołem św. Anny hołd lenny z Prus Książęcych królowi Zygmuntowi III Wazie. W tym roku mija 400 lat od tego wydarzenia.

 • Szaber z pałaców pod Zgorzelcem

  ...było posiadanie Śląska i Łużyc. Z 24 na 25 XI 1745 roku zatrzymał się tu król Fryderyk II Hohenzollern. Z kolei 7 IX 1757 roku odczuto tutaj skutki bitwy pod Ujazdem. Następnego roku Łagów zajęły(...) Wsi W kolejnych dekadach dochody z Żarskiej Wsi czerpali rajcy, a następnie, książę legnicki Fryderyk II. Od 1507 roku znów stanowiła własność miasta, by po pewnym czasie stać się królewszczyzną...

 • ...conventach. 1605 - król Zygmunt III Waza przekazał administrowanie Prusami Książęcymi i opiekę nad chorym umysłowo Albrechtem Fryderykiem Hohenzollernem elektorowi brandenburskiemu Joachimowi Fryderykowi. Chciał w ten sposób uzyskać jego poparcie w konflikcie z Moskwą. 1895 - urodził się Jan Parandowski, pisarz, eseista, tłumacz literatury starożytnej. Był wybitnym znawcą klasycznej literatury...

 • ...w pactach conventach. 1605 - król Zygmunt III Waza przekazał administrowanie Prusami Książęcymi i opiekę nad chorym umysłowo Albrechtem Fryderykiem Hohenzollernem elektorowi brandenburskiemu Joachimowi Fryderykowi. Chciał w ten sposób uzyskać jego poparcie w konflikcie z Moskwą. 1895 - urodził się Jan Parandowski, pisarz, eseista, tłumacz, tłumacz literatury starożytnej. Był wybitnym znawcą...

Dyskusje na temat: albrecht fryderyk hohenzollern
 • Re: Im gorzej, tym lepiej

  Albrecht Hohenzollern klęczał przed Zygmuntem Starym i ocalił Prusy przed inkorporacją. Skutkiem tego Fryderyk Hohenzollern mógł potem Polskę rozebrać. Klęczenie to niewielka cena za realne korzyści. Oczywiście jeśli na samym klęczeniu się nie kończy.

 • Re: Janos Ader: Znów musimy bronić granic kraju

  złożył hołd lenny królowi Janowi I Olbrachtowi. 19 lipca 1569 na sejmie w Lublinie książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi, co obecny wówczas Jan Kochanowski(...) w imieniu swego władcy hołd lenny Władysławowi IV. 6 października 1641 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie margrabia brandenburski, elektor Fryderyk Wilhelm Hohenzollern (Wielki Elektor

 • Re: Kraków: Msza dziękczynna za posługę kardynała Dziwisza

  Rok 1514 . Albrecht Hohenzollern zostaje arcybiskupem Magdeburga . W dwudziestym trzecim roku życia . Złoto znowu płynie do papieskich skrzyń — Albrecht kupuje także arcybiskupstwo Halbertstadtu . Rok 1517 . Moguncja. Najrozleglejsze księstwo kościelne Niemiec oczekuje mianowania nowego biskupa . Jeśli Albrecht otrzyma tę nominację, położy rękę na jednej trzeciej całego niemieckiego terytorium

 • Re: Sondaż dla "SE": Sześć partii w Sejmie

  i Mazur. Wojować z Polską usiłował też Wielki Mistrz Albrecht Hohenzollern. Powodem ostatniej wojny polsko – krzyżackiej, która miała miejsce w latach 1519 – 1521 była odmowa złożenia przez niego hołdu(...) jej trwania ówczesny Książe Pruski i Elektor Brandenburski Fryderyk Wilhelm Hohenzollern zerwał lenno i wystąpił u boku króla szwedzkiego Gustawa X przeciw Polsce. W rezultacie, na mocy zawartych

 • Re: Materska-Sosnowska: To nie jest święto demokracji

  Krzyżacki wciąż od czasu do czasu organizował łupieżcze wypady na tereny Warmii i Mazur. Wojować z Polską usiłował też Wielki Mistrz Albrecht Hohenzollern. Powodem ostatniej wojny polsko – krzyżackiej(...). Przyczyniła się do tego zwłaszcza wojna polsko – szwedzka w latach 1655 – 1660. W czasie jej trwania ówczesny Książe Pruski i Elektor Brandenburski Fryderyk Wilhelm Hohenzollern zerwał lenno i wystąpił

 • Re: Marciniak: Opozycja w politycznym klinczu

  Krzyżacki wciąż od czasu do czasu organizował łupieżcze wypady na tereny Warmii i Mazur. Wojować z Polską usiłował też Wielki Mistrz Albrecht Hohenzollern. Powodem ostatniej wojny polsko – krzyżackiej(...). Przyczyniła się do tego zwłaszcza wojna polsko – szwedzka w latach 1655 – 1660. W czasie jej trwania ówczesny Książe Pruski i Elektor Brandenburski Fryderyk Wilhelm Hohenzollern zerwał lenno i wystąpił