• Informacje na temat:

  albrecht hohenzollern

Artykuły na temat: albrecht hohenzollern
 • Elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern złożył 16 listopada 1611 roku przed stołecznym kościołem św. Anny hołd lenny z Prus Książęcych królowi Zygmuntowi III Wazie. W tym roku mija 400 lat od tego wydarzenia.

 • Elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern złożył 16 listopada 1611 roku przed stołecznym kościołem św. Anny hołd lenny z Prus Książęcych królowi Zygmuntowi III Wazie. W tym roku mija 400 lat od tego wydarzenia.

 • Hołd pruski

  Hołd pruski to hołd lenny, który został złożony 10 kwietnia 1525 r. Zygmuntowi Staremu przez Albrechta Hohenzollerna w Krakowie. Dokonano wówczas sekularyzacji państwa zakonnego, które stawało się lennem Rzeczypospolitej.

 • ...1525 - na Rynku w Krakowie Albrecht Hohenzollern, były wielki mistrz zakonu krzyżackiego, złożył Zygmuntowi Staremu pierwszy hołd. 1696 - zmarł król...

 • ...1525 - na Rynku w Krakowie Albrecht Hohenzollern, były wielki mistrz zakonu krzyżackiego, złożył Zygmuntowi Staremu pierwszy hołd. 1900 - ogłoszenie...

 • ...1525 - na Rynku w Krakowie Albrecht Hohenzollern, były wielki mistrz zakonu krzyżackiego, złożył Zygmuntowi Staremu pierwszy hołd. 1920 - wojska polskie...

 • ...1525 - w Krakowie odbył się hołd pruski. Książę Albrecht Hohenzollern złożył na Rynku krakowskim hołd lenny królowi Zygmuntowi Staremu. Prusy uległy sekularyzacji,...

 • ...1525 - w Krakowie odbył się hołd pruski. Książę Albrecht Hohenzollern złożył na Rynku krakowskim hołd lenny królowi Zygmuntowi Staremu. Prusy uległy sekularyzacji,...

 • "Perła" w renowacji

  Pieniądze na ten cel - 300 tysięcy złotych pochodzą głównie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niektóre elementy tego pokrzyżackiego kościoła pochodzą z XV wieku, budowla była wielokrotnie przebudowywana. Kiedy Albrecht Hohenzollern wprowadzał reformację na Ziemi Mrągowskiej, rozpoczął ją właśnie od tego kościoła. Renowacja zabytku to ważne wydarzenie - ostatnio wnętrze odnawiane...

 • ...pruski, który odbył się on 10 kwietnia 1525 r. w Krakowie. Dwa dni wcześniej, na mocy traktatu pomiędzy Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem Prusy Zakonne zostały przekształcone, jako lenno Polski, w Księstwo Pruskie. Prawo dziedziczenia Księstwa Pruskiego uzyskali męscy potomkowie Albrechta Hohenzollerna. Ceremonia złożenia hołdu lennego odbyła się na rynku w Krakowie. Symbolem lenna...

Dyskusje na temat: albrecht hohenzollern
 • Re: Janos Ader: Znów musimy bronić granic kraju

  Albrecht Hohenzollern był jego siostrzeńcem. Zygmunt Stary znakomicie wykorzystał związki rodzinne do podkreślenia swojej przewagi.

 • Re: Uroczystości w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej

  10 kwietnia 1525 – Książę pruski Albrecht Hohenzollern złożył na Rynku krakowskim hołd lenny królowi Zygmuntowi I Staremu.

 • Re: Kaczyński: Nie można Polski atakować i liczyć na dobre stosunki

  Albrecht Hohenzollern, jeszcze jako wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, uchylał się od złożenia przysięgi lennej królowi Zygmuntowi Staremu i w 1519 r. lekkomyślnie wszczął wojnę z Polską. Dążył do(...) z Marcinem Lutrem. Ów przekonał go, by przekształcił swe państwo w księstwo świeckie. Tę koncepcję zaakceptował król Zygmunt Stary, pod warunkiem uściślenia obowiązków lennych Hohenzollerna. 10 kwietnia

 • Re: Liderzy PO i PSL spotkają się z Angelą Merkel. Co będzie tematem rozmów?

  Hołd lenny, jaki 10 IV 1525 r. były Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Książe Pruski Albrecht Hohenzollern złożył na krakowskim rynku królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu wszedł do powszechnej świadomości historycznej Polaków dzięki słynnemu obrazowi Jana Matejki. Na obrazie tym widzimy pruskiego księcia klęczącego u stóp siedzącego na tronie polskiego monarchy, trzymającego go za rękę. Tak

 • Re: Liderzy PO i PSL spotkają się z Angelą Merkel. Co będzie tematem rozmów?

  Hołd lenny, jaki 10 IV 1525 r. były Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Książe Pruski Albrecht Hohenzollern złożył na krakowskim rynku królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu wszedł do powszechnej świadomości historycznej Polaków dzięki słynnemu obrazowi Jana Matejki. Na obrazie tym widzimy pruskiego księcia klęczącego u stóp siedzącego na tronie polskiego monarchy, trzymającego go za rękę. Tak

 • Re: Kraków: Msza dziękczynna za posługę kardynała Dziwisza

  Rok 1514 . Albrecht Hohenzollern zostaje arcybiskupem Magdeburga . W dwudziestym trzecim roku życia . Złoto znowu płynie do papieskich skrzyń — Albrecht kupuje także arcybiskupstwo Halbertstadtu . Rok 1517 . Moguncja. Najrozleglejsze księstwo kościelne Niemiec oczekuje mianowania nowego biskupa . Jeśli Albrecht otrzyma tę nominację, położy rękę na jednej trzeciej całego niemieckiego terytorium

 • Re: Janos Ader: Znów musimy bronić granic kraju

  złożył hołd lenny królowi Janowi I Olbrachtowi. 19 lipca 1569 na sejmie w Lublinie książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi, co obecny wówczas Jan Kochanowski(...). 16 listopada 1611 przed kościołem św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie margrabia brandenburski, elektor Jan Zygmunt Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi III Wazie. We wrześniu 1621

 • Re: Szef niemieckiego MSW: Prawdopodobnie można było uniknąć zamachu w Berlinie

  negocjacji z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Albrechtem Hohenzollernem (bezskutecznych)[46]. Wkrótce potem, 21 stycznia, Frombork, w którym przebywał Kopernik, został napadnięty i spalony przez(...), którą uzyskał i dzięki temu udało mu się obronić miasto[51]. Albrecht Hohenzollern, przegrywając wojnę, został zmuszony do zawarcia czteroletniego rozejmu, 5 kwietnia 1521[51]. W tym samym roku

 • Re: Rosjanie przeciwko działaniom NATO w Polsce i krajach bałtyckich

  polskim i zakonem krzyżackim, po utracie Malborka siedziba Wielkiego Mistrza przeniesiona zostaje właśnie do Królewca. W 1525 mistrz zakonu, Albrecht Hohenzollern, składa królowi Polski Zygmuntowi

 • Re: Lider Tatarów krymskich: Spełniły się najgorsze obawy

  łacińskiego imienia króla Sigismundus (Zygmunt). Wkrótce rozpoczęła się w Prusach wojna religijna, w wyniku której religią panującą w państwie stał się luteranizm. W 1542 książę Albrecht Hohenzollern (siostrzeniec króla Zygmunta Starego) utworzył w Knipawie szkołę partykularną pod nazwą Akademii, w której mieli przygotowywać się kandydaci do studiów uniwersyteckich. Szkoła w 1544 została