• Informacje na temat:

  albrecht hohenzollern

Artykuły na temat: albrecht hohenzollern
 • Elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern złożył 16 listopada 1611 roku przed stołecznym kościołem św. Anny hołd lenny z Prus Książęcych królowi Zygmuntowi III Wazie. W tym roku mija 400 lat od tego wydarzenia.

 • Elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern złożył 16 listopada 1611 roku przed stołecznym kościołem św. Anny hołd lenny z Prus Książęcych królowi Zygmuntowi III Wazie. W tym roku mija 400 lat od tego wydarzenia.

 • Hołd pruski

  Hołd pruski to hołd lenny, który został złożony 10 kwietnia 1525 r. Zygmuntowi Staremu przez Albrechta Hohenzollerna w Krakowie. Dokonano wówczas sekularyzacji państwa zakonnego, które stawało się lennem Rzeczypospolitej.

 • ...1525 - na Rynku w Krakowie Albrecht Hohenzollern, były wielki mistrz zakonu krzyżackiego, złożył Zygmuntowi Staremu pierwszy hołd. 1696 - zmarł król...

 • ...1525 - na Rynku w Krakowie Albrecht Hohenzollern, były wielki mistrz zakonu krzyżackiego, złożył Zygmuntowi Staremu pierwszy hołd. 1900 - ogłoszenie...

 • ...1525 - na Rynku w Krakowie Albrecht Hohenzollern, były wielki mistrz zakonu krzyżackiego, złożył Zygmuntowi Staremu pierwszy hołd. 1920 - wojska polskie...

 • ...1525 - w Krakowie odbył się hołd pruski. Książę Albrecht Hohenzollern złożył na Rynku krakowskim hołd lenny królowi Zygmuntowi Staremu. Prusy uległy sekularyzacji,...

 • ...1525 - w Krakowie odbył się hołd pruski. Książę Albrecht Hohenzollern złożył na Rynku krakowskim hołd lenny królowi Zygmuntowi Staremu. Prusy uległy sekularyzacji,...

 • "Perła" w renowacji

  Pieniądze na ten cel - 300 tysięcy złotych pochodzą głównie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niektóre elementy tego pokrzyżackiego kościoła pochodzą z XV wieku, budowla była wielokrotnie przebudowywana. Kiedy Albrecht Hohenzollern wprowadzał reformację na Ziemi Mrągowskiej, rozpoczął ją właśnie od tego kościoła. Renowacja zabytku to ważne wydarzenie - ostatnio wnętrze odnawiane...

 • ...pruski, który odbył się on 10 kwietnia 1525 r. w Krakowie. Dwa dni wcześniej, na mocy traktatu pomiędzy Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem Prusy Zakonne zostały przekształcone, jako lenno Polski, w Księstwo Pruskie. Prawo dziedziczenia Księstwa Pruskiego uzyskali męscy potomkowie Albrechta Hohenzollerna. Ceremonia złożenia hołdu lennego odbyła się na rynku w Krakowie. Symbolem lenna...

Dyskusje na temat: albrecht hohenzollern
 • Re: Janos Ader: Znów musimy bronić granic kraju

  Albrecht Hohenzollern był jego siostrzeńcem. Zygmunt Stary znakomicie wykorzystał związki rodzinne do podkreślenia swojej przewagi.

 • Re: Uroczystości w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej

  10 kwietnia 1525 – Książę pruski Albrecht Hohenzollern złożył na Rynku krakowskim hołd lenny królowi Zygmuntowi I Staremu.

 • Re: Kaczyński: Cena za kompromis z Brukselą jest znacząca, gorzka

  Czy,to za króla Zygmunta III Wazy złożył w Warszawie hołd Ruski siedzącemu na tronie królowi Polski car Rosji Wasyl IV klękając, bijąc czołem i całując królewską dłoń ?,a Hołd Pruski: Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi I Staremu, to 10 kwietnia 1525 rok, gdzie Zakon Krzyżacki przestał istnieć i utworzono Prusy Książęce, zostaje podpisany traktat krakowski, na jego mocy Prusy

 • Re: Kraje, które najechały Polskę. Hiszpanie stworzyli mapę

  Hołd Pruski: Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi I Staremu, to 10 kwietnia 1525 rok, gdzie Zakon Krzyżacki przestał istnieć i utworzono Prusy Książęce, zostaje podpisany traktat krakowski, na jego mocy Prusy Książęce stają się lennem Polski. Hołd Ruski: Za króla Zygmunta III Wazy złożył 29 października 1611 r.w Warszawie hołd Ruski siedzącemu na

 • Re: Kraje, które najechały Polskę. Hiszpanie stworzyli mapę

  Hołd Pruski: Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi I Staremu, to 10 kwietnia 1525 rok, gdzie Zakon Krzyżacki przestał istnieć i utworzono Prusy Książęce, zostaje podpisany traktat krakowski, na jego mocy Prusy Książęce stają się lennem Polski. Hołd Ruski: Za króla Zygmunta III Wazy złożył 29 października 1611 r.w Warszawie hołd Ruski siedzącemu na

 • Re: Amerykanie komentują sprzedaż systemu Patriot

  Czy,to za króla Zygmunta III Wazy złożył w Warszawie hołd Ruski siedzącemu na tronie królowi Polski car Rosji Wasyl IV klękając, bijąc czołem i całując królowi Polski jego królewską dłoń ? Czy Polak może głosować na partie (P)Ruskie ? Nie i nie powinien. Więc oddam głos na tych,którzy reprezentują Polaków. Hołd Pruski: Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi I Staremu, to 10

 • Re: Kaczyński: Nie można Polski atakować i liczyć na dobre stosunki

  Albrecht Hohenzollern, jeszcze jako wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, uchylał się od złożenia przysięgi lennej królowi Zygmuntowi Staremu i w 1519 r. lekkomyślnie wszczął wojnę z Polską. Dążył do(...) z Marcinem Lutrem. Ów przekonał go, by przekształcił swe państwo w księstwo świeckie. Tę koncepcję zaakceptował król Zygmunt Stary, pod warunkiem uściślenia obowiązków lennych Hohenzollerna. 10 kwietnia

 • Re: Liderzy PO i PSL spotkają się z Angelą Merkel. Co będzie tematem rozmów?

  Hołd lenny, jaki 10 IV 1525 r. były Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Książe Pruski Albrecht Hohenzollern złożył na krakowskim rynku królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu wszedł do powszechnej świadomości historycznej Polaków dzięki słynnemu obrazowi Jana Matejki. Na obrazie tym widzimy pruskiego księcia klęczącego u stóp siedzącego na tronie polskiego monarchy, trzymającego go za rękę. Tak

 • Re: Liderzy PO i PSL spotkają się z Angelą Merkel. Co będzie tematem rozmów?

  Hołd lenny, jaki 10 IV 1525 r. były Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Książe Pruski Albrecht Hohenzollern złożył na krakowskim rynku królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu wszedł do powszechnej świadomości historycznej Polaków dzięki słynnemu obrazowi Jana Matejki. Na obrazie tym widzimy pruskiego księcia klęczącego u stóp siedzącego na tronie polskiego monarchy, trzymającego go za rękę. Tak

 • Re: Kraków: Msza dziękczynna za posługę kardynała Dziwisza

  Rok 1514 . Albrecht Hohenzollern zostaje arcybiskupem Magdeburga . W dwudziestym trzecim roku życia . Złoto znowu płynie do papieskich skrzyń — Albrecht kupuje także arcybiskupstwo Halbertstadtu . Rok 1517 . Moguncja. Najrozleglejsze księstwo kościelne Niemiec oczekuje mianowania nowego biskupa . Jeśli Albrecht otrzyma tę nominację, położy rękę na jednej trzeciej całego niemieckiego terytorium