• Informacje na temat:

    amon-re

Artykuły na temat: amon-re
  • ...określonych bogów. Do najważniejszych bogów z egipskiej mitologii należą: Ra (lub Re) - bóg słońca z głową sokoła,  Ozyrys - bóg śmierci, Izyda - bogini płodności i rodziny, przedstawiana z krowimi rogami, Set - bóg ciemności, władca pustyń i burz z głową nieokreślonego stworzenia, Anubis - bóg życia pośmiertnego i mumifikacji z głową szakala, Amon - egipski bóg powietrza, wiatru i urodzaju, Horus - władca...

  • Na odkrytej dużej kamiennej płycie widnieje postać faraona Ramzesa III, składającego hołd i ofiarującego dary Amonowi-Re. Było to egipskie bóstwo urodzaju i płodności, którego kult rozpowszechnił się w Tebach, a w czasach Nowego Państwa osiągnął rangę bóstwa państwowego w Egipcie. Za postacią Amona-Re przedstawiono też stojącą postać Mut - bogini nieba i małżonki Amona. Ramzes III panował...

  • ...w Luksorze i służyła pośmiertnemu kultowi władcy. Odkryty posąg przedstawia faraona siedzącego na tronie u boku Re-Horachte (boga Słońca Re - najważniejszego bóstwa w mitologii starożytnego Egiptu...

  • ...strażnicami. Charga jest jedną z pięciu oaz Pustyni Zachodniej, wysuniętą najdalej na południe. W pobliżu znajduje się świątynia Amona-Re w Hibis, zbudowana przez Dariusza I i Dariusza II w VI wieku...

Dyskusje na temat: amon-re