• Informacje na temat:

  anafora

Artykuły na temat: anafora
 • Anafora jest szczególnie lubianym przez uczniów środkiem stylistycznym. Może dlatego, że wskazanie jej nie jest żadnym wyzwaniem.

 • .... Epifora występuje często na końcu wypowiedzeń o podobnej, analogicznej konstrukcji. Obok epifory występuje anafora, czyli powtórzenie podobnych słów na początku wersów. Połączenie epifory i anafory...

 • ...(wyolbrzymienie), peryfraza (omówienie), eufemizm, animizacja (ożywienie), personifikacja (uosobienie), symbol, alegoria, ironia 4. Składniowe środki stylistyczne: inwersja, elipsa, anafora, epifora...

 • Naborowskiego można odnaleźć także wiersze dworskie, takie jak utwór "Do Anny" będący pomysłowo skonstruowanym (koncept, anafora, puenta) wyznaniem miłosnym. 

 • Poezja Jana Andrzeja Morsztyna

  ...zachodzą między nim a trupem), anafora, inwersja (wprowadza napięcie), hiperbola (sposób porównania sytuacji trupa i zakochanego). "Niestatek" Jest to utwór zaliczany do grupy erotyków. Jego zasadą konstrukcyjną jest anafora, poeta powtarza: "prędzej...", wyszukuje przeróżnych rzeczy, które są niemożliwe do zrealizowania: "prędzej kto wiatr w wór zamknie". W ostatnim wersie zdradza swój koncept...

 • ...są wyrazem osobistego jej przeżycia, nie służą zaś dynamizacji. Ze środków stylistycznych zwraca uwagę również anafora w zwrotce przedostatniej: Szukam nauczyciela i mistrza/niech przywróci mi wzrok...

 • Poezja Wisławy Szymborskiej

  ...z czytaniem poezji. Nie da się jej zdefiniować, jest owiana tajemnicą i to jest niezwykłe.  "Niektórzy lubią poezję" to wiersz biały, posiada budowę stroficzną. Występują tu powtórzenia: anafora...

 • Sonety kojarzą się głównie z kunsztem i wyszukaną tematyką, która im towarzyszy, a zmierzenie z tą formą uznaje się za rangę wielkości poety.

 • Paralelizm to najogólniej podobieństwo i równoległość. Jest podstawą istnienia poezji i może stanowić jej wyznacznik zarówno treściowo, jak i formalnie. Bo istnieje niejeden tzw. typ budowy paralelnej.

 • Leopold Staff, nazywany często poetą trzech pokoleń, zapisał się w pamięci potomnych swym pogodnym, stonowanym podejściem do życia, idącym w parze z klasycyzmem. A jednak debiutując w epoce modernizmu, nie mógł oprzeć się sięgnięciu po tematy i obrazy charakterystyczne dla tej epoki. "Deszcz jesienny" jest jednym z najbardziej znanych utworów dekadenckich poety.

Dyskusje na temat: anafora
 • Re: Kryzys w Grecji: Janis Warufakis porównuje pakiet pomocy do traktatu wersalskiego

  Z tego co widzę, to PiS nam szykuje powtórkę z Grecji więc smutnym panom z katopislamu dziękujemy.

 • Re: Białoruś: Zarzuty pod adresem polskich księży. Kościół zaniepokojony

  Pomimo, że 90% twoich postów klikam w "czerwoną łapkę", to jednak jest takich ok.10%, gdzie klikam "zieloną łapkę"... I chociaż nie popieram twoich stałych epitetów, np. RYŁO KLERU...A nawet w jednym poście wystąpiła u ciebie ANAFORA... Pamiętam to był artykuł o Dziwiszu, krytykującym zachowanie mieszkańców Krakowa...Twoje trzy pierwsze posty zaczynały się: CHAMIE...(minusowałem od razu) Jednak

 • ;/ ;/ ;/

  Przeprasza, ale podobieństwem akapitu 5. i 6. jest również anafora.... ;/

 • Re: mata vs polski

  polski jest obowiązkowy bo mieszkamy w Polsce i jet to nasz język ojczysty! to chyba oczywiste! Po za tym matura z polskiego nie wymaga od nas tak wiele, nie ma rozkładania zdań na nadrzędne i podrzędne ani żadnej gramatyki - no może tylko podstawowe rzeczy jak anafora, czy obiektywizm lub subiektywizm! No i przede wszystkim czytanie ze zrozumieniem, i nie mówcie że to się nie przydaje