• Informacje na temat:

  antall józsef

Artykuły na temat: antall józsef
 • Sławik i Antall na karcie pocztowej

  Henryk Sławik i József Antall to bohaterowie wydanej przez Pocztę Polską karty "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". W czasie drugiej wojny światowej uratowali wspólnie tysiące Żydów polskich i węgierskich.

 • Przed Pomnikiem Bohaterów Trzech Narodów w Warszawie upamiętniono przyjęcie w 1939 roku przez Węgry ponad 130 tysięcy polskich uchodźców wojennych. Organizatorami i pomysłodawcami akcji pomocowej w czasie niemieckiej okupacji byli bohaterowie Polski, Węgier i Izraela Henryk Sławik i József Antall Senior.

 • 25 lat temu powstała Grupa Wyszehradzka

  Mija 25. rocznica powstania Grupy Wyszehradzkiej. Została powołana 15 lutego 1991 roku, na mocy Deklaracji Wyszehradzkiej, zawartej przez Polskę, Czechosłowację i Węgry. Podpisy na dokumencie złożyli prezydenci Polski i Czechosłowacji - Lech Wałęsa i Vaclav Havel oraz premier Węgier József Antall.

 • Lech Kaczyński o Henryku Sławiku

  Poniżej za oficjalną stroną prezydenta publikujemy treść przemówienia tragicznie zmarłego Lecha Kaczyńskiego podczas uroczystości wręczenia odznaczeń Henrykowi Sławikowi, Jozsefowi Antallowi i ich współpracownikom:

 • Katowice były gospodarzem zjazdu w 2013 r. Ma to być podkreślenie związków śląskiej stolicy z Węgrami, symbolizowanych przez postaci Henryka Sławika i Jozsefa Antalla seniora. Henryk Sławik to bohaterski(...), delegat węgierskiego rządu ds. uchodźców wojennych, Jozsef Antall senior. W 2010 r. Sławik otrzymał pośmiertnie Order Orła Białego, a Antall senior najwyższe polskie odznaczenie przyznawane cudzoziemcom...

 • Henryk Sławik - bohater zapomniany

  Wewnętrznych. Po ucieczce z Polski Sławik trafił do obozu dla uchodźców. Tam poznał Józsefa Antalla, kierownika IX Wydziału Socjalnego w węgierskim MSW, późniejszego szefa Biura ds. Uchodźców Wojennych. To(...) Świata: Henryk Sławik i József Antall". Opowiadając o pracy Stowarzyszenia Łubczyk zastrzega jednak, że to niejedyne, a na pewno nieostatnie inicjatywy organizacji. Sprawiedliwość dla "Sprawiedliwego...

 • ...w więzieniu w Budapeszcie. Torturowany, nie wydał m.in. swego współpracownika Jozsefa Antalla. Został zesłany do niemieckiego obozu w austriackim Mauthausen, gdzie zginął rozstrzelany 25 lub 26 sierpnia(...) której powstał dokument filmowy. W 2010 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył Sławika najwyższym polskim odznaczeniem - Orderem Orła Białego. Jozsef Antall otrzymał wtedy pośmiertnie najwyższe...

 • ...śledztwu w więzieniu w Budapeszcie. Torturowany, nie zdradził swoich przyjaciół, w tym najbliższego współpracownika Jozsefa Antalla. Został zesłany do niemieckiego obozu w Mauthausen, gdzie zginął(...) r. Sławik został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Antall otrzymał wówczas pośmiertnie najwyższe polskie odznaczenie przyznawane cudzoziemcom - Krzyż...

 • ...znaleźć wspomnienia przyjaciela i współpracownika Sławika, delegata węgierskiego rządu ds. uchodźców wojennych, Jozsefa Antalla, a także cytaty z wypowiedzi osób ocalonych przez Sławika. Organizatorzy podkreślają, że mimo olbrzymich dokonań Sławika jego nazwisko nie jest powszechnie znane. Migalski przed rokiem podjął starania, żeby Parlament Europejski przyznawał Nagrodę im. Sławika i Antalla...

 • Przyjaciel i współpracownik Sławika, delegat węgierskiego rządu ds. uchodźców wojennych, Jozsef Antall senior, otrzymał pośmiertnie najwyższe polskie odznaczenie przyznawane cudzoziemcom - Krzyż(...) polskiego na Węgrzech oraz upamiętnienia postaci Sławika i Antalla seniora. Obaj prezydenci podkreślali, że Sławik i Antall to bohaterowie trzech narodów - polskiego, węgierskiego i żydowskiego...

Dyskusje na temat: antall józsef