• Informacje na temat:

  benesz edward

Artykuły na temat: benesz edward
 • Spór o dekrety Benesza, na mocy których z kraju wysiedlono ponad trzy miliony Niemców Sudeckich, musi zostać rozwiązany zanim Czechy wejdą do Unii Europejskiej - stwierdziła w wywiadzie radio wym Benita Ferrero Waldner. Szefowa austriackiej dyplomacji wyraziła też swoje rozczarowanie, że przed kilkoma dniami czeski parlament odrzucił możliwość potępienia powojennych rozporządzeń.

 • Premier Węgier nie chce się wycofać z wypowiedzi, która spowodowała odwołanie szczytu Grupy Wyszehradzkiej. Chodzi o krytykę dekretów prezydenta Edwarda Benesza, na których podstawie po II Wojnie Światowej wysiedlono z Czechosłowacji 2,5 miliona Niemców sudeckich, a także Węgrów.

 • Spór o dekrety Benesza musi zostać rozwiązany zanim Czechy wejdą do Unii Europejskiej - stwierdziła w wywiadzie radiowym Benita Ferrero Waldner. Szefowa austriackiej dyplomacji wyraziła też swoje rozczarowanie, że przed kilkoma dniami czeski parlament odrzucił możliwość potępienia powojennych rozporządzeń.

 • Polacy z Zaolzia uczcili rocznicę odzyskania niepodległości

  ...-słowacka delegacja na czele z Karelem Kramarzem, który został pierwszym w historii premierem Czechosłowacjil oraz Edwardem Beneszem, późniejszym prezydentem kraju. Tego samego dnia w Pradze...

 • Kraje, które nie powstały

  ..., występującej wtedy w kostiumie ZSRR. Podyskutuj na czacie o temacie dnia Władysław Sikorski i Edward Benesz - premier i prezydent rządów emigracyjnych obu krajów - posunęli się w negocjacjach do(...) i silnej gospodarce, szczególnie w porównaniu do rolniczej i w dużym stopniu zacofanej Polski. Benesz obawiał się napływu polskich gastarbeiterów i odpływu ogromnego kapitału czeskiego na rozwój...

 • ...1921 - odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie polskiej reprezentacji w piłce nożnej. W Budapeszcie Polska przegrała z Węgrami 0-1. 1929 - urodził się Józef Glemp, kardynał, prymas Polski od 1981 roku. 1935 - po śmierci długoletniego prezydenta Czechosłowacji Tomasza Masaryka, jego następcą wybrano Edwarda Benesza. 1949 - w grudniu zakończył się proces upaństwowienia teatrów w Polsce...

 • Edwarda Benesza. 1939 - pierwsza grupa lotników polskich (ok. 80 osób) przybyła do Wielkiej Brytanii. 1940 - Adolf Hitler podpisał dyrektywę pod kryptonimem "Fall Barbarossa" o strategicznych celach...

 • Edwarda Benesza. 1939 - pierwsza grupa lotników polskich (ok. 80 osób) przybyła do Wielkiej Brytanii. 1940 - Adolf Hitler podpisał dyrektywę pod kryptonimem "Fall Barbarossa" o strategicznych celach...

 • Surowy luty

  ...rozgrywanie przez Związek Sowiecki karty czechosłowackiej. Moskwa robiła wszystko, żeby pokazać, jak dobre ma stosunki z czechosłowackim rządem emigracyjnym i jego przywódcą Edwardem Beneszem. (W składzie rządu w Londynie podczas II wojny byli również przedstawiciele partii komunistycznej, a w ostatnich dniach wojny rząd demonstracyjnie powrócił do Pragi przez Moskwę). Benesz dumny był ze swego...

 • Droga do Gibraltaru

  ...przyjaznego i rozważnego polityka. Nie chcieli przedwcześnie naciskać w sprawie granicy, obawiając się, że doprowadziliby do jego politycznego upadku. Jednak z treści rozmowy Churchilla z Edwardem Beneszem(...) marginalizacji Sikorski znosił bardzo ciężko. Dotknęły go też osobiste afronty. Generalny inspektor sił zbrojnych Edward Rydz-Śmigły zabronił mu uczestniczyć jako generałowi Wojska Polskiego w pogrzebie...

Dyskusje na temat: benesz edward
 • Re: Mocne słowa prezydenta Czech w orędziu noworocznym

  Dr Edward Benesz, tak samo "oszukał" na Konferecji Wersalskiej w sprawie mniejszości a raczej większości niemieckojęzycznej na terenach spornych czyli pogranicze niemiecko-austriackie. Gdyby nie to, Czechosłowacja nie otrzymałaby Szumawy, Krusznych hor/Rudaw i Sudetów. Popełnił wielki błąd, wystarczyło stworzyć Konfederację Czechosłowacji na wzór Szwajcarii i byłoby OK a tak, ta sytuacja za 20

 • Re: Mocne słowa prezydenta Czech w orędziu noworocznym

  wyłącznie po polsku. Jednak Edward Benesz, delegat Czechów na konferencji pokojowej, wynegocjował w Paryżu poparcie dla czeskich planów przejęcia Śląska Cieszyńskiego. Działo się to, gdy Armia Czerwona

 • Re: USA ostrzegają: Nie zgadzajcie się na Nord Stream 2

  – Edward Benesz wystosował ważne pismo na ręce prezydenta Ignacego Mościckiego. Przedkładał w nim stronie polskiej „propozycję szczerego i przyjaznego wyrównania naszych odmiennych punktów widzenia na

 • Re: Nowa kampania MON. "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej"

  prawie cały sporny region aż do Wisły. Czesi odebrali Polakom Zaolzie, które było zamieszkane w zdecydowanej większości przez Polaków. Tam całe wsie mówiły wyłącznie po polsku. Jednak Edward Benesz

 • 23.01.1919 - czesi napadają na polskie Zaolzie

  1938 roku gdy Benesz mając świadomość tego co się stało SAM wysłał list do Mościckiego z prośbą o uregulowanie granicy z Polską

 • Re: PODZIĘKUJMY ROSJANOM !!!

  Po wojnie ks.Jozef Tiso został skazany przez sąd czechosłowacki na karę śmierci za zdradę i udział w zbrodniach wojennych. Prezydent Czechosłowacji Edward Benesz nie skorzystał z prawa łaski i Tiso został stracony. W ostatnich latach, szczególnie wśród słowackiego duchowieństwa, można dostrzec próby rehabilitacji dyktatora, ukazania go jako postaci tragicznej, człowieka zastraszonego a nawet

 • Re: Re: Re: Re: KORZYSTAJAC-Z- WOJNY POLSKO-BOLSZEW...

  "(...) Latem 1920 podczas ofensywy Tuchaczewskiego na Warszawę, minister spraw zagranicznych Edward Benesz wykorzystał sytuację Polski i przeforsował by o podziale Śląska Cieszyńskiego zadecydowały mocarstwa, na co się Polska musiała zgodzić (groźby zatrzymania dostaw dla armii polskiej). Na skutek propagandy czeskiej i powiązań Beneša i Masaryka wśród elit na zachodzie, mocarstwa zadecydowały

 • Re: Re: Re: Niewdziecznicy, zapomnieli

  No trochę nie tak.Zrzekła się pod przymusem chwili. Pod presją przedstawicieli Ententy 3.II.1919 władze czeskie zgodziły się w Paryżu na ogłoszenie plebiscytu na spornych terenach. Jednak latem 1920 podczas ofensywy Tuchaczewskiego na Warszawę, minister spraw zagranicznych Edward Benesz wymusił podział Śląska Cieszyńskiego (wzdłuż linii rzeki Olzy) oraz spornych terenów Spisza i Orawy. W związku

 • Cytat z Wikipedii

  zagranicznych Edward Benesz wykorzystał sytuację Polski i przeforsował by o podziale Śląska Cieszyńskiego zadecydowały mocarstwa, na co się Polska musiała zgodzić (groźby zatrzymania dostaw dla armii polskiej

 • Re: A co takiego zrobili nasi bracia Czesi?

  podczas ofensywy Tuchaczewskiego na Warszawę, minister spraw zagranicznych Edward Benesz wymusił podział Śląska Cieszyńskiego (wzdłuż linii rzeki Olzy) oraz spornych terenów Spisza i Orawy. W tej