• Informacje na temat:

  bohatyrowicz jerzy

Artykuły na temat: bohatyrowicz jerzy
 • "Nad Niemnem" - Eliza Orzeszkowa

  Akcja powieści Elizy Orzeszkowej dzieje się w Korczynie oraz w okolicznych wioskach (Bohatyrowiczach, Osowcach i Olszynce). Miejsce jest wyraźnie wyodrębnione, zakreślone biegiem rzeki Niemen.

 • "Nad Niemnem" - Eliza Orzeszkowa

  Akcja powieści Elizy Orzeszkowej dzieje się w Korczynie oraz w okolicznych wioskach (Bohatyrowiczach, Osowcach i Olszynce). Miejsce jest wyraźnie wyodrębnione, zakreślone biegiem rzeki Niemen.

 • Powstanie styczniowe w powieści Elizy Orzeszkowej to przeszłość, która niewątpliwie wpłynęła na charaktery dojrzałych bohaterów utworu. Andrzej Korczyński i Jerzy Bohatyrowicz razem walczyli(...) rosyjska dążyła do pozbawienia Polaków ich ziemi. Benedykt Korczyński i Bohatyrowicze usiłują za wszelką cenę utrzymać dziedzictwo swoich przodków. Zapominają o solidarności, stają się wrogami...

 • Powstanie styczniowe w powieści Elizy Orzeszkowej to przeszłość, która niewątpliwie wpłynęła na charaktery dojrzałych bohaterów utworu. Andrzej Korczyński i Jerzy Bohatyrowicz razem walczyli(...) rosyjska dążyła do pozbawienia Polaków ich ziemi. Benedykt Korczyński i Bohatyrowicze usiłują za wszelką cenę utrzymać dziedzictwo swoich przodków. Zapominają o solidarności, stają się wrogami. Powstanie...

 • ...). W roku 1861 powrócił do Korczyna (studiował). Benedykt samodzielnie zajmuje się własnym gospodarstwem. Nie wiedzie mu się jednak zbyt dobrze. Prowadzi ciągłe spory z Bohatyrowiczami, nie potrafi też(...). Konflikt z zaściankiem Bohatyrowiczów stanowi sprawdzian miłości ojca i syna. Witold kieruje się prawdą i honorem, staje po stronie zaścianka. Na ojca patrzy krytycznie, wie, iż jego wygrany proces...

 • Bohatyrowicza. Rozdział III Wspomnienie o rodzeństwie Benedykta, z którego brat Andrzej zginął w powstaniu wraz z przyjacielem Jerzym Bohatyrowiczem, siostra wyszła za bogatego człowieka, zaś brat(...). o dawnych uczuciach Justyny do Zygmunta Korczyńskiego oraz o rodzinie Bohatyrowiczów, gdyż mija je wóz powożony przez Janka Bohatyrowicza. Wiezie on w nim gromadę kobiet. Justyna rzuca im niesione kwiaty...

 • ...). W roku 1861 powrócił do Korczyna (studiował). Benedykt samodzielnie zajmuje się własnym gospodarstwem. Nie wiedzie mu się jednak zbyt dobrze. Prowadzi ciągłe spory z Bohatyrowiczami, nie potrafi też(...). Konflikt z zaściankiem Bohatyrowiczów stanowi sprawdzian miłości ojca i syna. Witold kieruje się prawdą i honorem, staje po stronie zaścianka. Na ojca patrzy krytycznie, wie, iż jego wygrany proces...

 • Pawlicki debiutował u Kazimierza Dejmka w Teatrze Nowym w Łodzi w "Maturzystach" Zdzisław Skowrońskiego w 1954 r. Wykładał w Łódzkiej Szkole Teatralnej i Filmowej. Był także reżyserem. Z ról filmowych Pawlickiego najbardziej znane to: Henryk w "Zaklętych rewirach", Anzelm Bohatyrowicz w "Nad Niemnem". Często występował także w Teatrze Telewizji - na przykład w sławnym "Dybuku" Szymona Anskiego...