• Informacje na temat:

  centesimus annus

Artykuły na temat: centesimus annus
 • Bernie Sanders w Watykanie

  Amerykański senator Bernie Sanders, ubiegający się o nominację Demokratów w wyborach prezydenckich, wygłosił w Watykanie swoje polityczne credo. Przemawiał podczas 2-dniowego sympozjum z okazji 25. rocznicy ukazania się społecznej encykliki Jana Pawła II "Centesimus annus".

 • Papież krytykuje kapitalizm i przywołuje słowa Jana Pawła II

  ...negatywnej. To nie jest ta droga" - oświadczył papież, przywołując fragmenty encykliki polskiego papieża "Centesimus annus". Zauważył, że "niestety zagrożenia przedstawione przez św. Jana Pawła II...

 • ..., który w encyklice "Centesimus annus" przestrzegał: "W sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna prawda będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo...

 • Troska o człowieka w centrum nauczania Jana Pawła II

  ..."Centesimus Annus" z 1991 r. Zdaniem dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL ks. prof. Alfreda Wierzbickiego papież w sposób głęboki odpowiada na pytanie: po co człowiekowi Kościół? - "Kościół(...). w encyklikach "Laborem exercens", "Centesimus annus"), którą pojmował jako dobro służące przede wszystkim samemu człowiekowi, a nie tylko pomnażaniu dóbr, czy postępowi cywilizacyjnemu. Specjalne listy...

 • .... - Zostałam poproszona o przeczytanie fragmentów z encykliki Jana Pawła II "Centesimus Annus". Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i prestiż i już czuję, że okupię to wyjątkową tremą, z którą - jak...

 • Hołd dla świętych Jana Pawła II i Jana XXIII w Nowym Jorku

  .... - Zostałam poproszona o przeczytanie fragmentów z encykliki Jana Pawła II "Centesimus Annus". Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i prestiż i już czuję, że okupię to wyjątkową tremą, z którą...

 • Papież, który budzi emocje

  ..., przypomnę, co o specyfice nauczania społecznego pisał Jan Paweł II w przełomowej encyklice "Centesimus annus": "Kościół nie proponuje żadnych modeli. Realne i naprawdę skuteczne modele mogą się...

 • "Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia"

  ...". (Przemówienie, szpital dziecięcy Olsztyn, 1991 r.) "Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm". (Encyklika Centesimus annus, 1991

 • ​Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik

  ...miasta. "Centesimus annus" ("W setną rocznicę encykliki +Rerum Novarum") - encyklika ogłoszona w maju 1991 r. poświęcona jest załamaniu się ideologii marksistowskiej i upadkowi systemu...

 • Encykliki Jana Pawła II: Od Trójcy Świętej po ekonomię

  ...drogi między kapitalizmem i socjalizmem. Wreszcie w 1991 roku, na 100-lecie pierwszej encykliki społecznej Kościoła "Rerum novarum" Leona XIII Jan Paweł II pisze encyklikę "Centesimus annus", czyli(...) Jana Pawła II do końca pontyfikatu. "Centesimus annus" z jednej strony przyznaje autonomie porządkowi ekonomicznemu, pojawiają się w tej encyklice niesłychanie ważne dla nauczania Kościoła...

Dyskusje na temat: centesimus annus
 • Re: Ustawy o SN i KRS opublikowane w Dzienniku Ustaw

  "Najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi" Święty Jan Paweł II Encyklika Centesimus Annus

 • Re: ​Wiceszef MSZ: W tej kwestii polskie władze będą słuchały obywateli

  „Interweniując bezpośrednio i pozbawiając społeczeństwo odpowiedzialności, Państwo opiekuńcze powoduje utratę ludzkich energii i przesadny wzrost publicznych struktur, w których – przy ogromnych kosztach – raczej dominuje logika biurokratyczna, aniżeli troska o to, by służyć korzystającym z nich ludziom”. Jan Paweł II, Centesimus Annus

 • Re: "Wolne sądy, Wolne wybory, Wolna Polska". Protest przed Pałacem Prezydenckim

  ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II cyt. "Totalitaryzm który, w formie marksistowsko-leninowskiej, utrzymuje, że niektórzy ludzie z racji głębszej znajomości praw rozwoju społeczeństwa, szczególnej pozycji klasowej czy kontaktu z najgłębszymi źródłami kolektywnej świadomości nie mylą się, a zatem mogą sobie rościć prawo do sprawowania władzy absolutnej." Encyklika Centesimus Annus

 • Re: Ziobro: Orzeczenie unijnego Trybunału bliskie stanowisku polskiego rządu

  Jan Paweł II Encyklika Centesimus Annus "Ten porządek odzwierciedla realistyczną wizję społecznej natury człowieka, która wymaga odpowiedniego prawodawstwa dla ochrony wolności wszystkich. Dlatego jest wskazane, by każda władza była równoważona przez inne władze i inne zakresy kompetencji, które by ją utrzymywały we właściwych granicach. Na tym właśnie polega zasada "państwa praworządnego

 • Re: Ziobro: Orzeczenie unijnego Trybunału bliskie stanowisku polskiego rządu

  ZBIGNIEWIE ZIOBRO CZY TO JEST TEŻ PORAŻKA I BLAMAŻ ŚW. JANA PAWŁA II ? Ziobro: "Irlandzki sąd poniósł porażkę" Św. Jan Paweł II w swojej encyklice Centesimus Annus napisał "Najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi" I przez takich ludzi jak Duda, Kaczyński i Ziobro wprowadzających rządy totalitarne w Polsce też poniósł porażkę

 • Re: Prezydent Duda powołał sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

  JAN PAWEŁ II Encyklika Centesimus Annus "Ten porządek odzwierciedla realistyczną wizję społecznej natury człowieka, która wymaga odpowiedniego prawodawstwa dla ochrony wolności wszystkich. Dlatego jest wskazane, by każda władza była równoważona przez inne władze i inne zakresy kompetencji, które by ją utrzymywały we właściwych granicach. Na tym właśnie polega zasada "państwa praworządnego

 • Re: Watykański kardynał: Żaden kraj nie ma prawa pouczać Polski na temat demokracji

  JAN PAWEŁ II Encyklika Centesimus Annus "Państwo czy też partia, które utrzymują, że mogą realizować w historii dobro absolutne i które siebie stawiają ponad wszelkimi wartościami, nie będą tolerowały uznawania obiektywnego kryterium dobra i zła, innego aniżeli wola sprawujących władzę, które w określonych okolicznościach może stać się podstawą osądu ich zachowań."

 • Re: Watykański kardynał: Żaden kraj nie ma prawa pouczać Polski na temat demokracji

  JAN PAWEŁ II Encyklika Centesimus Annus " Kościół docenia demokrację jako system, który zapewnia udział obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów, a także - kiedy należy to uczynić - zastępowania ich w sposób pokojowy innymi. Nie może zaś demokracja sprzyjać powstawaniu wąskich grup kierowniczych, które dla własnych

 • Re: Watykański kardynał: Żaden kraj nie ma prawa pouczać Polski na temat demokracji

  –– zastępowania ich w sposób pokojowy innymi – czytamy zaraz w pierwszym zdaniu numeru 46 Centesimus annus."

 • Re: Kontrowersyjne kazanie arcybiskupa Głodzia

  Abp Sławoj Leszek Głódź proszę zajrzeć do encyklik Świętego Jana Pawła II, nie bagatelizować i nie minimalizować nauk Świętego Jana Pawła II. Encyklika Centesimus Annus. "Jan Paweł II w swojej encyklice Centesimus Annus poświęcił jeden rozdział na państwo i kulturę. Właśnie tam przywołuje Leona XII "wiedział, że do zapewnienia normalnego rozwoju ludzkich działań, zarówno duchowych, jak