• Informacje na temat:

    charakterystyka rejenta

Artykuły na temat: charakterystyka rejenta
  • ...wrażenie uległego i pokornego człowieka, którego łatwo przegadać i zahukać. Ponieważ jest urzędnikiem sprawującym funkcję rejenta i należy do szlacheckiej palestry, świetnie zna się na prawie(...) kwestię. Stąd np. chęć zabezpieczenia swego syna dzięki korzystnemu ożenkowi. Rejent Milczek - charakterystyka Rejent czyni bardzo niepozorne wrażenie. Jako urzędnik i niegdyś człowiek na dorobku...

  • Cześnik jest wysoki, postawny, choć już niemłody i cierpi na dolegliwości związane z wiekiem, takie jak reumatyzm, skurcze żołądka. Toczy ze swoim sąsiadem Rejentem spór o zamek. Charakterystyka(...) ujawnia się przede wszystkim w relacjach z Rejentem. W porywie złości jest gotów go zabić (scena naprawiania muru na polecenie Rejenta). Działa spontanicznie, kierując się emocjami.  Cześnik jest...

  • Poezja Bolesława Leśmiana

    Bolesław Leśmian urodził się prawdopodobnie 22 I 1877 roku (wg innych źródeł w 1878 lub 1879) w Warszawie, zmarł 5 XI 1937 roku również w Warszawie, pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim. Był poetą, prozaikiem, eseistą, tłumaczem.

  • Poezja Bolesława Leśmiana

    Bolesław Leśmian urodził się prawdopodobnie 22 I 1877 roku (wg innych źródeł w 1878 lub 1879) w Warszawie, zmarł 5 XI 1937 roku również w Warszawie, pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim. Był poetą, prozaikiem, eseistą, tłumaczem.