• Informacje na temat:

  delegatura sił zbrojnych na kraj

Artykuły na temat: delegatura sił zbrojnych na kraj
 • Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego

  ..., przeszkoleni wojskowo, zasilali oddziały dywersyjne Kedywu, słynące z odważnych akcji bojowych. Armię Krajową wspomagali także tzw. cichociemni, wyselekcjonowani żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na(...)Polskie Państwo Podziemne kierowane było z wolnych krajów sojuszniczych przez w pełni legalne władze naczelne RP: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Podziemnym...

 • 71 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie

  ...atutem w walce o niezależność wobec ZSRR. Liczono, że ujawnienie się w Warszawie władz cywilnych związanych z Delegaturą Rządu na Kraj będzie szczególnie istotne w związku z powołaniem przez komunistów(...) zmieni jedną okupację na drugą. W depeszy do gen. Komorowskiego pisał: W obliczu szybkich postępów okupacji sowieckiej na terytorium kraju trzeba dążyć do zaoszczędzenia substancji biologicznej narodu...

 • 63. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

  ...kwestię powstania na wypadek rozsypki Niemców, ewentualnie częściowego powstania, gdzie by władzę przed przyjściem Sowietów objął Delegat Rządu i Komendant Armii Krajowej?". W kraju depeszę tę uznano za(...) przedstawiono następnie Janowi S. Jankowskiemu, Delegatowi Rządu na Kraj, w celu uzyskania jego akceptacji. Odbyło się także posiedzenie Rady Jedności Narodowej, na którym opowiedziano się za...

 • Niemców, ewentualnie częściowego powstania, gdzie by władzę przed przyjściem Sowietów objął Delegat Rządu i Komendant Armii Krajowej?". W kraju depeszę tę uznano za pewnego rodzaju pełnomocnictwo do(...), Delegatowi Rządu na Kraj, w celu uzyskania jego akceptacji. Odbyło się także posiedzenie Rady Jedności Narodowej, na którym opowiedziano się za opanowaniem Warszawy przed wkroczeniem do niej Armii...

 • Ukraina: Wzrost napięcia, separatyści uprowadzili misję OBWE

  Na wschodzie Ukrainy gwałtownie wzrosło w piątek napięcie. Separatyści uprowadzili misję OBWE. Eksplodował śmigłowiec sił ukraińskich ostrzelany przez snajpera. USA ogłosiły gotowość nałożenia dalszych sankcji na Rosję i koordynowanie działań z sojusznikami.

 • ...1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie - największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej.

 • 67 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie

  Dowództwo AK zakładało, że Armii Czerwonej zależeć będzie ze względów strategicznych na szybkim zajęciu Warszawy. Przewidywano, że kilkudniowe walki zostaną zakończone przed wejściem do miasta sił(...) rządu polskiego na uchodźstwie miało być atutem w walce o niezależność wobec ZSRR. Liczono na to, że ujawnienie się w Warszawie władz cywilnych związanych z Delegaturą Rządu na Kraj będzie...

 • Akcja, która miała trwać kilka dni

  Niemców, ewentualnie częściowego powstania, gdzie by władzę przed przyjściem Sowietów objął Delegat Rządu i Komendant Armii Krajowej?". W kraju depeszę tę uznano za pewnego rodzaju pełnomocnictwo do(...)". Przez kilka następnych dni trwały konsultacje wewnątrz Komendy Głównej AK, której stanowisko przedstawiono następnie Janowi S. Jankowskiemu, Delegatowi Rządu na Kraj, w celu uzyskania jego akceptacji...

 • "Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój..." - 66. rocznica Powstania Warszawskiego

  Dowództwo AK zakładało, że Armii Czerwonej zależeć będzie ze względów strategicznych na szybkim zajęciu Warszawy. Przewidywano, że kilkudniowe walki zostaną zakończone przed wejściem do miasta sił(...) w imieniu rządu polskiego na uchodźstwie miało być atutem w walce o niezależność wobec ZSRR. Liczono na to, że ujawnienie się w Warszawie władz cywilnych związanych z Delegaturą Rządu na Kraj będzie...

 • Zachodnich i Północnych. W prowadzeniu walki z okupantem Delegatura współdziałała z siłą zbrojną Państwa Podziemnego, jaką była Armia Krajowa. Wymiarem sprawiedliwości zajmowało się Kierownictwo Walki(...) starsi członkowie, przeszkoleni wojskowo, zasilali oddziały dywersyjne Kedywu, słynące z odważnych akcji bojowych. Armię Krajową wspomagali także tzw. Cichociemni, wyselekcjonowani żołnierze Polskich Sił...

Dyskusje na temat: delegatura sił zbrojnych na kraj
 • Re: Rotfeld: Zbyt wielu polskich polityków pojechało na Majdan

  Może źle przygotowali powstanie, ale sama idea była doskonała. Gdyby więcej czasu poświęcili na planowanie akcji zbrojnej przeciwko III Rzeszy, to może by wygrali. Delegatura Sił Zbrojnych na kraj trochę się pośpieszyła, ale dla mnie idea powstania była doskonała. Tylko, że źle przeprowadzona. Za mało amunicji i wielu innych rzeczy. I brak wiary u niektórych oddziałów.