• Informacje na temat:

    dyplom październikowy

Artykuły na temat: dyplom październikowy
  • ...1860 - dyplom październikowy Franciszka Józefa I zapowiedział zmianę ustroju Austrii. Miały być zwołane sejmy prowincjonalne i Rada Państwa w Wiedniu. ...

  • ...1860 - dyplom październikowy Franciszka Józefa I zapowiedział zmianę ustroju Austrii. Miały być zwołane sejmy prowincjonalne i Rada Państwa w Wiedniu. ...

  • ...1860 - dyplom październikowy Franciszka Józefa I zapowiedział zmianę ustroju Austrii. Miały być zwołane sejmy prowincjonalne i Rada Państwa w Wiedniu. ...

  • ...1506 - królewicz Zygmunt (późniejszy król Polski) objął tron litewski. 1764 - zakończył się trwający od 3 października w kolegiacie św. Jana w Warszawie Sejm Koronacyjny. 1860 - dyplom październikowy Franciszka Józefa I zapowiedział zmianę ustroju Austrii. Miały być zwołane sejmy prowincjonalne i Rada Państwa w Wiedniu. 1895 - na zapalenie nerek zmarł 49-letni Aleksander III Romanow. 1918