• Informacje na temat:

  encyklika rerum novarum

Artykuły na temat: encyklika rerum novarum
 • ​Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik

  ...miasta. "Centesimus annus" ("W setną rocznicę encykliki +Rerum Novarum") - encyklika ogłoszona w maju 1991 r. poświęcona jest załamaniu się ideologii marksistowskiej i upadkowi systemu(...)Encyklika to pismo w formie listu papieża do biskupów i wiernych całego świata. Porusza najistotniejsze problemy z zakresu doktryny wiary, organizacji Kościoła, życia chrześcijańskiego, kultu oraz...

 • Encykliki Jana Pawła II: Od Trójcy Świętej po ekonomię

  ...obchodzonego wtedy 90-lecia encykliki "Rerum novarum". Jan Paweł II nawiązał do tej encykliki jeszcze raz, przy okazji jej 100. rocznicy. Przejdźmy więc do encyklik społecznych, istotnego dzieła(...) drogi między kapitalizmem i socjalizmem. Wreszcie w 1991 roku, na 100-lecie pierwszej encykliki społecznej Kościoła "Rerum novarum" Leona XIII Jan Paweł II pisze encyklikę "Centesimus annus", czyli...

 • Zachód, papież w ogłoszonej 1 maja 1991 r. "Centesimus annus" ("W setną rocznicę encykliki Rerum Novarum") wskazał na zagrożenia, jakie niesie liberalizm. Podkreślił, że nie ma prawdziwej demokracji(...) się człowiekiem" - napisał. Encyklika ta była bardzo ważna dla Solidarności, gdyż papież-Polak podkreślał rolę związków zawodowych i praw pracowniczych. Miała także odniesienie do świata zachodniego...

 • BHP na kryzysowe czasy

  ..."Caritas in veritate" (Miłość w prawdzie) to prawdopodobnie pierwsza w historii encyklika pisana przez papieża niemalże "lajf" - na żywo, z uwzględnieniem zmieniających się z dnia na dzień uwarunkowań międzynarodowych.

 • ...w encyklice "Rerum novarum" z 1891 roku. Papież powiedział, że jego poprzednik "zrozumiał, że do kwestii socjalnych można było podejść w sposób pozytywny i skuteczny na drodze dialogu i mediacji". Leon(...) zasadach i zdolnego do otwarcia" - mówił papież. Dodał, że po ukazaniu się encykliki "Rerum novarum" we Włoszech i innych krajach doszło do "autentycznej eksplozji inicjatyw" społecznych. Benedykt XVI...

 • Praca, ład gospodarczy, ochrona życia - w nauczaniu Jana Pawła II

  II nawiązał też w encyklice "Centesimus annus" ("W setną rocznicę encykliki +Rerum Novarum") z 1991 r., która dotyczy ładu gospodarczego i należnego w nim człowiekowi miejsca. Papież(...) podporządkowania". Wiele dyskusji w świecie wywołała encyklika "Evangelium vitae" (Ewangelia życia) z 1995 r., w której Jan Paweł II podejmuje problemy początku i końca ludzkiego życia...

 • Papież, który budzi emocje

  ... 1891 i encyklice "Rerum novarum". Także dlatego dziwi mnie oburzenie jednych i nadmierna radość drugich, którzy twierdzą, że papież "nareszcie" stanął po jednej ze stron sporu ideologicznego...

 • Exercens - o pracy ludzkiej, w 90. rocznicę encykliki Rerum Novarum. 13 grudnia - reakcja papieża na ogłoszenie stanu wojennego w Polsce: przed modlitwą Anioł Pański Jan Paweł II polecił "Polskę(...) Ameryki Łacińskiej. 4 marca - pierwsza encyklika Jana Pawła II Redemptor Hominis - Odkupiciel Człowieka. 31 maja - beatyfikacja królowej Polski, apostołki Litwy - królowej Jadwigi. 2-10 czerwca...

 • Benedykt XVII, Jan Paweł III, a może Leon? Jakie imię przyjmie kolejny papież

  ...nawiązanie do jednego z najważniejszych pontyfikatów w najnowszej historii Kościoła, jakim była posługa Leona XIII w latach 1878-1903. Napisał on pierwszą encyklikę społeczną "Rerum novarum" (1891), w której...

 • Jakie imię wybierze nowy papież?

  ...nawiązanie do jednego z najważniejszych pontyfikatów w najnowszej historii Kościoła, jakim była posługa Leona XIII w latach 1878-1903. Napisał on pierwszą encyklikę społeczną "Rerum novarum" ( 1891

Dyskusje na temat: encyklika rerum novarum