• Informacje na temat:

  fischer ludwig

Artykuły na temat: fischer ludwig
 • Bezprawie w Konstancinie

  Przetrwała hitlerowskiego gubernatora Ludwiga Fischera i prezydenta Bolesława Bieruta, a także PRL-owską gospodarkę nieruchomościami, dopadły ją dopiero rządy deweloperów.

 • Niemcy: Odnowić koalicję

  Niemiecki kanclerz Gerhard Schroeder i szef dyplomacji Joschka Fischer, po wyborczym zwycięstwie chcą szybko odnowić koalicję socjaldemokratów z Zielonymi.

 • Wraca "Czas honoru"! Już dziś pierwszy odcinek serii o Powstaniu Warszawskim

  Warszawy Ludwig Fischer wzywa Rainera do siebie i włącza go do akcji prewencyjnej, mającej zapobiec wybuchowi powstania.

 • ...getta warszawskiego miało miejsce 1 kwietnia 1940 roku, 2 października tegoż roku gubernator Dystryktu Warszawskiego Ludwig Fischer podpisał rozporządzenie o utworzeniu getta, a 16 listopada zostało...

 • ...z gwiazdą Dawida. Rozpoczęcie budowy murów getta warszawskiego miało miejsce 1 kwietnia 1940 r., 2 października tegoż roku gubernator Dystryktu Warszawskiego Ludwig Fischer podpisał rozporządzenie...

 • ...- w Krakowie, stolicy Generalnego Gubernatorstwa, hitlerowcy utworzyli getto. 1947 - wyrokiem polskiego sądu został skazany na śmierć gubernator dystryktu warszawskiego, przestępca wojenny Ludwig Fischer. 1977 - Rada Państwa ratyfikowała Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka. 1996 - hiszpańska konserwatywna Partia Ludowa wygrała wybory parlamentarne, pokonując rządzących od 16 lat...

 • ..., stolicy Generalnego Gubernatorstwa, hitlerowcy utworzyli getto. 1947 - wyrokiem polskiego sądu został skazany na śmierć gubernator dystryktu warszawskiego, przestępca wojenny Ludwig Fischer. 1977

 • Sobieskiego wisiał w siedzibie gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera w pałacu Bruehla. Obraz został prawdopodobnie wywieziony z Warszawy przez niemiecką administrację przed planowanym...

 • Dystryktu Warszawskiego Ludwiga Fischera grożące karami za "szpecenie wyglądu miasta kartkami, plakatami, obrazkami, nalepkami i drukowanymi napisami umieszczanymi na murach i płotach" - przypomniał. Konspiratorzy z "Wawra" w odpowiedzi Fischerowi rozlepiali na czerwonych afiszach z tekstem jego zarządzenia satyryczne wierszyki, które następnie opublikował konspiracyjny "Biuletyn Informacyjny...

 • Getto warszawskie - największe getto okupowanej Europy

  ...rozporządzenie o ograniczeniu swobodnego wyboru zamieszkania przez Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. 2 października 1940 r. szef dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer podpisał zarządzenie...

Dyskusje na temat: fischer ludwig