• Informacje na temat:

  gregoriański kodeks

Artykuły na temat: gregoriański kodeks
 • Prymas Polski abp Józef Kowalczyk kończy 75 lat

  Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, który w środę kończy 75 lat, złożył na ręce papieża rezygnację z urzędu ordynariusza gnieźnieńskiego - poinformowała diecezja gnieźnieńska. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego osiągniecie wieku 75 lat zobowiązuje biskupa do złożenia na ręce papieża rezygnacji z urzędu ordynariusza diecezji.

 • Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego po skończeniu 75 lat arcybiskup złożył na ręce papieża Benedykta XVI rezygnację z zajmowanego urzędu. Papież przyjął rezygnację, ale poprosił Ziółka(...) vacante nihil innovetur", wydanej w 1966 roku w Rzymie. Ulubioną lekturą arcybiskupa Ziółka jest literatura piękna, a hobby to: chorał gregoriański oraz spacery.

 • Dyplomowany organista

  ..." - podkreśla ks. Tyrała. Student kierunku "muzyka kościelna" przez pięć lat będzie się uczył gry na organach. Zdobędzie również wiedzę z teorii i praktyki dyrygowania chórem, pozna chorał gregoriański(...) z kodeksu pracy i wewnętrznego regulaminu diecezji, włącznie z prawem do nagród jubileuszowych za staż pracy - zapewnia "Dziennik Polski".

 • ...kanonicznego, współtworzył obecnie obowiązujący kodeks prawa kanonicznego Kościoła katolickiego. Jego działalność przyczyniła się do rozwoju nauki prawa kanonicznego oraz popularyzacji kultury prawnej. Ma bogaty(...) r. przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę jako wikariusz. Po 3 latach rozpoczął studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie gdzie zdobył tytuł doktora prawa kanonicznego. W 1972

 • ...kościelnej złożonej z archidiecezji łódzkiej i diecezji łowickiej został mianowany arcybiskupem metropolitą łódzkim. Jest członkiem Komisji Episkopatu Iustitia et Pax i Komisji do Spraw Kodeksu Prawa Kanonicznego. Jest też członkiek Papieskiej Rady ds. Pracowników Służby Zdrowia. Ulubioną lekturą arcybiskupa Ziółka jest literatura piękna, a ulubione hobby to: chorał gregoriański oraz spacery.