• Informacje na temat:

  guderian

Artykuły na temat: guderian
 • ​TWIERDZA DOLNY ŚLĄSK a kwestia RIESE

  ...przed natarciem na Wrocław). Pod koniec lipca 1944 roku gen. Heinz Guderian przekonał Hitlera o konieczności budowy dodatkowych linii umocnień przed kolejnymi operacjami Armii Czerwonej. Przebiegały one(...) wojskowe. Również na Dolnym Śląsku takie działania zostały podjęte już w listopadzie 1944 roku i wynikało to poniekąd z rozkazu gen. H. Guderiana, który w tym czasie polecił zaktywizować prace przy...

 • Topił powstanie we krwi. Są nowe dowody zbrodni

  .... Znajdują się tam m.in. wyciągi z protokołów procesu norymberskiego przygotowane przez obecnego na nim prokuratora Jerzego Sawickiego czy fragmenty przesłuchań generała Wehrmachtu Heinza Guderiana...

 • Jak piszą organizatorzy, akcja ta ma przypomnieć Moskwie i Berlinowi o ich odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej, wskutek zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow oraz nie dopuścić do nowej zmowy Rosji i Niemiec przeciwko Ukrainie. "70 lat po temu, 22 września 1939 roku, w Brześciu odbyła się wspólna niemiecko-sowiecka parada wojskowa, którą przyjmowali generał Heinz Guderian i kombryg Siemion...

 • ...polskiego granatu obronnego i 11 odłamków. Kapitan Raginis, który od 7 do 10 września 1939 r. na czele 720 Polaków powstrzymywał pod Wizną 42-tysięczny korpus pancerny gen. Heinza Guderiana...

 • Trzecie przemówienie Himmlera

  .... Czy prawdę tę poznali również główni dowódcy armii? Po wojnie generałowie Wehrmachtu twierdzili, że o niczym nie wiedzieli - jak to uczynił w swych "Wspomnieniach żołnierza" generał Heinz Guderian...

 • ...- Heinz Guderian i Kriwoszein. - Były to szczere uroczystości. Żołnierze dwóch armii wymieniali się na ulicach papierosami, a oficerowie wzajemnie częstowali się piwem - zauważa. "Nowaja Gazieta...

 • ...od polskiego granatu obronnego i 11 odłamków. Kapitan Raginis, który od 7 do 10 września 1939 r. na czele 720 Polaków powstrzymywał pod Wizną 42-tysięczny korpus pancerny gen. Heinza Guderiana...

 • ...poległ u jego boku. Oficerowie na czele ok. 360 żołnierzy przez trzy dni bronili się przed 42-tysięcznym korpusem generała Heinza Guderiana. Gdy zabrakło amunicji, kapitan Raginis nie poszedł do...

 • 68. rocznica sowieckiej agresji na Polskę

  ...w Brześciu kombryg Siemion Kriwoszein i niemiecki generał Heinz Guderian odebrali wspólną defiladę oddziałów niemieckich i sowieckich. 28 września 1939 roku w Moskwie podpisano traktat sowiecko...

 • ...oddziałów niemieckich i radzieckich przed gen. Guderianem i kombrygiem Kriwoszeinem. W bitwie pod Kodziowcami 101 pułk ułanów przebił się przez oddziały pancerne Armii Czerwonej, niszcząc około 20 czołgów...

Zdjęcia na temat: guderian
Dyskusje na temat: guderian