• Informacje na temat:

  himmler heinrich

Artykuły na temat: himmler heinrich
 • Lebensborn - megalomania Heinricha Himmlera

  ...zatem ta akcja była taka skuteczna? - Powiedziałabym, że w ogóle nie była skuteczna. Jak to? - Wyobrażenia Reichsfuehrera SS Heinricha Himmlera, twórcy polityki rasowej III Rzeszy, były zupełnie(...) wojnie. Inicjator akcji Heinrich Himmler sam oddał się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Odpowiedzialni za germanizację byli sądzeni przez amerykańskich sędziów w Norymberdze. Lebensborn został uznany...

 • Trzecie przemówienie Himmlera

  Słowa z 26 stycznia 1944 w Poznaniu wystawiają Wehrmachtowi jak najgorsze świadectwo. Dwa przemówienia ministra spraw wewnętrznych Rzeszy, reichsführera SS i szefa policji niemieckiej Heinricha Himmlera przeszły do historii drugiej wojny światowej. Wspominają o nich podręczniki szkolne w dalekich od Europy Środkowej państwach, cytują autorzy tysięcy prac naukowych i opracowań popularno-naukowych.

 • Bild: Córka Himmlera pracowała po wojnie dla wywiadu RFN

  Zachodnioniemiecki wywiad zagraniczny BND zatrudniał po wojnie wielu byłych nazistów. Jak ustalił "Bild", jedną z zatrudnionych była córka Heinricha Himmlera - Gudrun. Kobieta nie kryła nazistowskich poglądów.

 • W Izraelu odnaleziono kilkaset listów, notatek i zdjęć z prywatnego archiwum Heinricha Himmlera - zbrodniarza hitlerowskiego odpowiedzialnego za Holokaust - podał niemiecki dziennik "Die Welt". Historycy potwierdzili autentyczność dokumentów.

 • W Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony w Podolsku pod Moskwą znaleziono uważane za zaginione dzienniki szefa SS Heinricha Himmlera. Zapiski, datowane na lata 1938, 1943 i 1944, są przygotowane do publikacji z komentarzami historyków.

 • "Die Welt" publikuje dokumenty z prywatnego archiwum Himmlera

  Dziennik "Die Welt" rozpoczął publikacje odnalezionych w Izraelu listów do rodziny, notatek i zdjęć z prywatnego archiwum jednego z największych zbrodniarzy III Rzeszy - Heinricha Himmlera. Nie ma w nich mowy o Holokauście i innych zbrodniach.

 • "Die Welt" publikuje dokumenty z prywatnego archiwum Himmlera

  Dziennik "Die Welt" rozpoczął dziś publikacje odnalezionych w Izraelu listów do rodziny, notatek i zdjęć z prywatnego archiwum jednego z największych zbrodniarzy III Rzeszy - Heinricha Himmlera. Nie ma w nich mowy o Holokauście i innych zbrodniach.

 • 70 lat temu Himmler poinformował publicznie o eksterminacji Żydów

  ...​70 lat temu, w październiku 1943 r. minister spraw wewnętrznych Niemiec Heinrich Himmler wygłosił w Poznaniu dwie mowy, w których otwarcie poinformował o eksterminacji Żydów. Było to pierwsze publiczne przyznanie się do zbrodni, a zapis stał się dowodem w procesie w Norymberdze.

 • Odnaleziono dzienniki Himmlera. Szef SS wspomina masaż przed rozstrzelaniem 10 Polaków

  W Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony w Podolsku pod Moskwą znaleziono uważane za zaginione dzienniki szefa SS Heinricha Himmlera. Zapiski, datowane na lata 1938, 1943 i 1944, są przygotowane do publikacji z komentarzami historyków.

 • Himmler i zbrodnicza machina III Rzeszy do zniemczania dzieci

  ...policji Heinrichowi Himmlerowi. To dało mu praktycznie nieograniczoną władzę w sterowaniu zbrodniczą polityką pozyskiwania tzw. "wartościowej krwi" dla niemieckiego społeczeństwa. Rozbudowany aparat(...), czyli Główny Urząd Rasy i Osadnictwa, przeprowadzał badania rasowe, klasyfikował dzieci, a także dokonywał selekcji z myślą o germanizacji. Urząd ten podlegał bezpośrednio Himmlerowi. Volksdeutsche...

Dyskusje na temat: himmler heinrich