• Informacje na temat:

  historyzm

Artykuły na temat: historyzm
 • Jan Matejko i jego warsztat artystyczny

  Na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zobaczyć można wystawę przedstawiającą sylwetkę Jana Matejki nie tylko jako znakomitego malarza nurtu historyzmu, ale przede wszystkim jako rysownika i kolekcjonera, miłośnika zabytków, a w szczególności Krakowa.

 • Unikalne kamieniczki w centrum Gdyni trafiły na listę zabytków

  Unikalny w zespół gdyńskich kamienic zbudowanych na styku dwóch stylów historyzmu i modernizmu, trafił na listę zabytków. Władze Gdyni chcą, aby ta architektura miasta obok Westerplatte i zamku w Malborku zostały uznane za pomnik historii.

 • ...nurt łączyły tendencje sentymentalne mijającej epoki oświecenia i idee J.J. Rousseau oraz kiełkujący romantyczny spirytualizm i historyzm. Wśród cech osjanizmu należy wymienić: - specyficzną nastrojowość (nostalgiczne poczucie żalu za utraconą przeszłością, świetnością) - idealizacja przeszłości i kult dawnych bohaterów (historyzm) - charakterystyczny sposób obrazowania nawiązujący do...

 • ...niedostępne intelektowi. Stąd porzucenie tak cenionej w romantyzmie poetyki wyobraźni czy też snu - to rozum winien panować nad wyobraźnią poety - historyzm lub wręcz przeciwnie - futuryzm: to teraźniejszość powinna stanowić główne zainteresowanie poezji. Awangarda Krakowska odrzuca zatem zarówno historyzm, jak i futuryzm. Miasto, masa, maszyna z manifestu Peipera - to winno stanowić temat dla poety...

 • ...cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród stołecznych przewodników. Najbliższe środowe spotkanie nosi tytuł "Od historyzmu do wczesnego modernizmu - piękno konstrukcji przeciw pięknemu...

 • Biżuteria od biedermeieru do art déco

  Wystawa prezentuje biżuterię historyczną pochodzącą ze zbiorów: Muzeum Narodowego w Poznaniu - Oddział Muzeum Sztuk Użytkowych, Muzeum Mazowieckiego w Płocku i Muzeum Miedzi w Legnicy. Zgromadzono na niej ponad 300 obiektów jubilerskich, pokazujących różnorodność form biżuteryjnych od 1 ćwierci XIX wieku do lat 1920 - 1940, czyli stylistycznie przynależnych do biedemeieru, historyzmu, secesji...

 • ...z niego zatem czerpali twórcy sięgając po kategorie synkretyzmu, ironii romantycznej czy też historyzmu bądź egzotyki i orientalizmu.  W twórczości polskich romantyków nie brak również, zwłaszcza...

 • Stacyjek dawny czar...

  XIX wieku trendów architektonicznych historyzmu. Styl rodzimy (Heimatstil) w architekturze Późny historyzm II połowy XIX wieku zrodził modę architektoniczną na styl rodzimy, którego źródła(...) powoli era późnego historyzmu. Styl rodzimy zaczęto postrzegać jako staromodny. Do I wojny światowej w wielu miejscach dochodziło do łączenia elementów stylu rodzimego, secesji oraz wczesnego...

 • .... - Dominujący w sztuce europejskiej końca XIX i początku XX wieku styl secesyjny zrywał z historyzmem i tradycją. Wyróżniał się płynnymi liniami i bogactwem ornamentyki. Ważna była stylowa jedność sztuki...

 • Hejnały żnińskie: Kujawiaczek, marsz i fanfara

  .... Bez historyzmu, silenia się na średniowieczną prostotę, lecz absolutnie współcześnie, z wykorzystaniem bogatych środków muzycznych, niespokojnych brzmień i rytmów. A jednocześnie jest to najbardziej...

Dyskusje na temat: historyzm