• Informacje na temat:

    imiesłów przymiotnikowy

Artykuły na temat: imiesłów przymiotnikowy
  • Imiesłów przymiotnikowy to jedna z form nieosobowych czasownika. Odróżniamy go po tym, że opowiada na pytania przymiotnika. Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. Wyróżniamy dwa typy imiesłowów przymiotnikowych: czynny i bierny.

  • Profesor Jan Miodek ma zastrzeżenia co do pewnego niefortunnego sformułowania. Chodzi o zdanie" "Pamięci Żydów z Jedwabnego i okolic, mężczyzn, kobiet, dzieci, współgospodarzy tej ziemi, zamordowanych oraz żywcem spalonych w tym miejscu 10 lipca 1941 roku". - Imiesłów przymiotnikowy bierny "zamordowany" jest nadrzędny w stosunku do "spalonych żywcem". To sformułowanie z punktu widzenia logiki nie...

  • Profesor Jan Miodek ma zastrzeżenia co do pewnego niefortunnego sformułowania. Chodzi mianowicie o zdanie "Pamięci Żydów z Jedwabnego i okolic, mężczyzn, kobiet, dzieci, współgospodarzy tej ziemi, zamordowanych oraz żywcem spalonych w tym miejscu 10 lipca 1941 roku". Imiesłów przymiotnikowy bierny „zamordowany” jest nadrzędny w stosunku do „spalonych żywcem”. To sformułowanie z punktu widzenia...

Dyskusje na temat: imiesłów przymiotnikowy