• Informacje na temat:

  informel

Artykuły na temat: informel
 • Copernicus Festival: Przestajemy mówić, my tylko słuchamy

  ...był teatr informel" - rozpoczęła dyskusję Natalia Zarzecka, nawiązując do sztuki swobodnej ekspresji poprzez, często przypadkowe, stosowanie barwnych plam, linii itp. "Informel zrodził się z poszukiwania nowego porządku, odreagowania na traumę lodówki socrealizmu (...) Polscy malarze rzucili się na informel jak na symbol wolności" - dodała Krystyna Czerni. W jego poszukiwaniu pielgrzymowali do...

 • ..."Wariat i zakonnica" (1963 r.). - Pierwsze przedstawienie należy do nurtu "teatru informel", którego zasadą było traktowanie aktorów na równi z przedmiotami i pozbawienie ich cech indywidualnych, drugie(...) powstały w okresie od końca lat 40. do lat 60. XX w. Ukazują one ewolucję malarskiej twórczości Kantora, od poszukiwań figuralnych późnych lat 40., przez informel, taszyzm, aż po ambalaże lat 60

 • W poniedziałek pogrzeb Józefa Szajny

  ...charakterze przesądziła powszechna wówczas w Polsce fascynacja sztuką informel. Szajna reprezentował Polskę między innymi na Biennale w Wenecji (1970 i 1990) oraz Biennale w Sao Paulo (1979 i 1989). Jego...

 • ..."Kompozycja abstrakcyjna" z 1963 r. to pierwszy obraz Kantora w zbiorach katowickiego muzeum, które słynie z bogatej kolekcji polskiej sztuki współczesnej. Sam obraz jest reprezentatywny dla późnego okresu inspiracji sztuką informel, związanego z nurtem awangardy francuskiej i amerykańskiej. - W kompozycji dzieła - niezwykle dynamicznej - tkwi napięcie formy i koloru. Ten okres twórczości...

 • ...i Pino della Selva. Są to artyści, którzy od początku zeszłego stulecia należeli do pionierów i współtwórców rewolucyjnego przełomu w sztuce, jak i ich następcy - inspiratorzy abstrakcji informel, nurtu(...) Zadkine, oscylują wokół tendencji pokrewnych tradycjom impresjonizmu, ekspresjonizmu czy kubizmu. Ekspresjonizm abstrakcyjny (informel) oprócz doświadczeń dadaistów, surrealistów i ekspresjonistów...

 • Nowa wystawa stała Muzeum Śląskiego

  ...i zasygnalizowania wybranych istotnych zjawisk w dziejach sztuki po 1945 roku. Obejmuje malarstwo materii, abstrakcję geometryczną oraz emocjonalną (informel), taszyzm, malarstwo metaforyczne, neoekspresjonizm oraz...

 • ...w Niemczech jak artysta informel i awangardy, a jego twórczość umieszcza się w kontekście dzieł takich artystów jak Yves Klein, Piero Manzoni i grupa ZERO. Zgromadzone na wystawie dzieła Zangsa pochodzą...