• Informacje na temat:

  jahwe

Artykuły na temat: jahwe
 • Dziś Niedziela Wielkanocna - największe święto w całym roku liturgicznym

  ...baranka. Uczta paschalna łączyła się z wydarzeniem historycznym - wyjściem z Egiptu, czyli domu niewoli, i stanowiła pamiątkę zbawczego czynu Jahwe. Chrześcijaństwo przeniosło tamtą tradycję na nowe...

 • ...postaci Starego Testamentu. Czczony jest zarówno przez Żydów i chrześcijan, jak i muzułmanów. Imię Eliasz pochodzi z języka hebrajskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza: Jahwe jest Bogiem. Według...

 • Wielki Piątek. Wspomnienie męki i śmierci Jezusa

  ...proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment listu do Hebrajczyków. Po tym czyta się albo śpiewa - często z podziałem na role - opis męki pańskiej z ewangelii św. Jana. - Tego dnia przede wszystkim...

 • Obchody Wielkiego Tygodnia w Kościele katolickim

  ...w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle...

 • "Chrystus po Zmartwychwstaniu zapłacił ludziom dobrocią"

  ...z ofiarowaniem baranka. Uczta paschalna łączyła się z wydarzeniem historycznym - wyjściem z Egiptu, czyli domu niewoli, i stanowiła pamiątkę zbawczego czynu Jahwe. Chrześcijaństwo przeniosło tamtą tradycję na nowe...

 • .... Najważniejsze wydarzenie trzydniowej wizyty nastąpi jednak dopiero jutro. Wówczas papież odwiedzi górę Synaj, gdzie - według Biblii - Jahwe przekazał Mojżeszowi tablice z dziesięciorgiem przykazań.

 • Musical w Krakowie!

  Spektakl, zorganizowany przez krakowskich dominikanów, opowiada historię proroka Ozeasza, który z polecenia Boga Jahwe bierze za żonę prostytutkę Gomer, aby w ten sposób pokazać Ludowi Izraela, jak wielka jest miłość Boga do ludu, który dopuścił się niewierności i oddał w niewolę bałwochwalstwa. Libretto musicalu napisał Adam Szustak, dominikanin, a wyreżyserował Piotr Jędrzejas. Opiekę...

 • ...oznacza: Jahwe jest Bogiem. Według przekazów, Eliasz występował przeciwko królowi Achabowi i jego żonie Jezabel, szerzących w Izraelu kult wschodnich bogów Baala i Asztarte. Piętnował upadek obyczajów...

 • Nie nazwiesz dziecka Kermit...

  ...musi wywoływać efekt komiczny. Mówiąc innymi słowy: hosanna nie nadaje się na imię tak samo i z tego samego powodu, co alleluja, czyli 'chwalcie Pana/Jahwe'" - napisali w opinii poloniści z RJP...

 • .... Nie giną jednak, lecz - ufni w łaskę Jahwe - chodzą wśród płomieni, wysławiając Boga. Towarzyszy im opiekuńczy Anioł. Wstrząśnięty król nakazuje Izraelitom wyjść z pieca, wyznaje wiarę w Boga Izraela...