• Informacje na temat:

    jan chryzostom pasek twórczość

Artykuły na temat: jan chryzostom pasek twórczość
  • Jan Chryzostom Pasek - biografia Jan Chryzostom Pasek to polski szlachcic żyjący w epoce baroku, zasłynął jako pamiętnikarz. Przyjmuje się, że żył...

  • Dukaj, Stasiuk, Tokarczuk i Młynarski na liście lektur dla liceum i technikum

    Naborowskiego, Jana Andrzeja Morsztyna i Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego. Znajdziemy tam też "Pamiętniki" (fragmenty) Jana Chryzostoma Paska, "Hamleta" oraz "Romea i Julię" Williama Szekspira, "Skąpca" Moliera(...). III, "Konrad Wallenrod". Uczniowie mają też poznać twórczość Juliusza Słowackiego - m.in. "Grób Agamemnona", "Testament mój" i "Kordiana" - i Zygmunta Krasińskiego ("Nie-Boska komedia"). Na liście są...

  • ...), potem zięcia, Jana Lipskiego, żony Katarzyny, a wreszcie najmłodszego syna Jerzego. Ostatnie lata swego życia spędził pod opieką Aleksandry, wdowy po jego najmłodszym synu.  Twórczość Wacława(...) Jezusa",  5) twórczość po roku 1682 - kompletowanie zbiorów wierszy ("Ogród" i "Moralia"); poeta w okresie tym sporządził także na podstawie łacińskiego dzieła Sz. Okolskiego wierszowany "Poczet herbów...

  • ...), potem zięcia, Jana Lipskiego, żony Katarzyny, a wreszcie najmłodszego syna Jerzego. Ostatnie lata swego życia spędził pod opieką Aleksandry, wdowy po jego najmłodszym synu. Twórczość Wacława(...) Jezusa", 5) twórczość po roku 1682 - kompletowanie zbiorów wierszy ("Ogród" i "Moralia"); poeta w okresie tym sporządził także na podstawie łacińskiego dzieła Sz. Okolskiego wierszowany "Poczet herbów...